V nastavení režimu Companion se zařízení řady Room používá k uskutečňování hovorů a zařízení Webex Board k práci s tabulí. Sdílený obsah se zobrazuje na obou zařízeních a tabule se při hovorech automaticky sdílejí do zařízení pro místnosti.

V režimu Companion lze používat všechna zařízení řady Room a všechna zařízení Webex Board.

Omezení
  • Sdílení prostřednictvím kabelu mimo hovor se zobrazí pouze na zařízení pro místnosti.

  • Tabule mimo hovor se zobrazí pouze na zařízení Board.

  • Poznámky ke sdílenému obsahu nelze přidávat mimo volání při sdílení prostřednictvím kabelu.

  • Na zařízení Board nelze sdílet pomocí kabelu HDMI. Použijte kabel, který je připojen k zařízení pro místnosti nebo k bezdrátovému sdílení.

  • Pokud chcete zavolat někomu z adresáře nebo pomocí jeho čísla a v místnosti je volné místo, musíte toto místo nejprve zavřít.

  • Přesměrování dotyku není k dispozici v režimu Companion.

  • V režimu Companion nelze k tabuli Webex Board spárovat zařízení Touch 10 nebo Room Navigator.

  • Pokud chcete použít nastavení Briefingová místnost nebo Učebna v kombinaci s režimem Companion, nejprve zaregistrujte zařízení pro místnosti a nastavte na něm možnost Briefingová místnost nebo Učebna. Po provedení této operace můžete do stejného pracovního prostoru přidat zařízení Webex Board.

  • Režim Companion není podporován na zařízeních propojených se službou Webex Edge pro zařízení.

Rozvrhnutí místnosti

Pro optimální zážitek ze schůzky doporučujeme dvě uspořádání místnosti.

Zařízení se dvěma obrazovkami

Zařízení pro místnosti se dvěma obrazovkami a tabuli můžete umístit na opačné strany místnosti.

Toto uspořádání bylo testováno v místnosti o šířce 4,5 metru a délce 6,2 metru se stolem o délce 3,6 metru. Toto nastavení doporučujeme pro místnosti, které se blíží této velikosti.

Zařízení s jednou obrazovkou

Zařízení s jednou obrazovkou a deska fungují v rohovém uspořádání. Toto nastavení doporučujeme pro menší místnosti.


V případě zařízení s jednou obrazovkou se nedoporučuje nastavení místnosti se zařízením pro místnosti a tabulí proti sobě.

1

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do Pracovních prostorů a pak klepněte na tlačítko Přidat pracovní prostor. Zadejte název místa (například název fyzické místnosti), vyberte typ místnosti a nastavte kapacitu. Potom klikněte na tlačítko Další.

2

Pokud chcete přidat nové zařízení, vyberte zařízení Cisco Webex Room a klikněte na tlačítko Další. Na stránce vytvořeného pracovního prostoru klikněte na tlačítko Přidat zařízení.

První kód použijte pro registraci zařízení pro místnosti. Druhý kód použijte k registraci tabule po registraci zařízení pro místnosti.

Zobrazí se oznámení, že nemůžete mít dvě zařízení na jednom místě. Toto oznámení můžete při nastavování režimu Companion ignorovat.

Další informace o nastavení místa a služeb naleznete v článku Přidání sdílených zařízení a služeb do pracovního prostoru.