V doprovodném režimu se zařízení série místností používá k telefonování a zařízení série desky pro tabulování. Sdílený obsah se zobrazuje na obou zařízeních a tabule se při hovorech automaticky sdílejí do zařízení pro místnosti.

V režimu Companion lze používat všechna zařízení řady Room a všechna zařízení Webex Board.

Omezen
  • Drátové sdílení mimo hovor se zobrazí pouze na zařízení v místnosti.

  • Tabule mimo hovor se zobrazí pouze na zařízení Board.

  • Poznámky ke sdílenému obsahu nelze vytvářet mimo hovory sdílené pomocí kabelu.

  • Na zařízení Board nelze sdílet pomocí kabelu HDMI. Použijte kabel, který je připojen k zařízení pro místnosti nebo k bezdrátovému sdílení.

  • Pokud chcete někomu zavolat z adresáře nebo pomocí jeho čísla a v místnosti je volné místo, musíte toto místo nejprve zavřít.

  • Přesměrování dotyku není dostupné v režimu Companion.

  • V režimu Companion nelze k tabuli Webex Board spárovat zařízení Touch 10 nebo Room Navigator.

  • Pokud chcete použít nastavení Briefingová místnost nebo Učebna v kombinaci s režimem Companion, nejprve zaregistrujte zařízení pro místnosti a nastavte na něm možnost Briefingová místnost nebo Učebna. Po provedení této operace můžete do stejného pracovního prostoru přidat zařízení Webex Board.

  • Režim Companion není podporován na zařízeních propojených se službou Webex Edge pro zařízení.

  • CVI není podporován v doprovodném režimu.

Nastavení konverzačních skupin

Pro optimální zážitek ze schůzky doporučujeme dvě uspořádání místnosti.

Zařízení s dvojitou obrazovkou

Zařízení pro místnosti se dvěma obrazovkami a tabuli můžete umístit na opačné strany místnosti.

Toto uspořádání bylo testováno v místnosti o šířce 4,5 metru a délce 6,2 metru se stolem o délce 3,6 metru. Toto nastavení doporučujeme pro místnosti, které se blíží této velikosti.

Zařízení s jedním obrazovkou

Zařízení s jednou obrazovkou a deska fungují v rohovém uspořádání. Toto nastavení doporučujeme pro menší místnosti.


V případě zařízení s jednou obrazovkou se nedoporučuje nastavení místnosti se zařízením pro místnosti a tabulí proti sobě.

1

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do Pracovních prostorů a pak klepněte na tlačítko Přidat pracovní prostor. Zadejte název místa (například název fyzické místnosti), vyberte typ místnosti a nastavte kapacitu. Potom klikněte na tlačítko Další.

2

chcete-li přidat nové zařízení, zvolte Cisco Webex zařízení a pak klepněte na tlačítko další. Na stránce vytvořeného pracovního prostoru klikněte na tlačítko Přidat zařízení.

První kód použijte pro registraci zařízení pro místnosti. Druhý kód použijte k registraci tabule po registraci zařízení pro místnosti.

Zobrazí se oznámení, že nemůžete mít dvě zařízení na jednom místě. Toto oznámení můžete při nastavování režimu Companion ignorovat.

Další informace o nastavení místa a služeb naleznete v článku Přidání sdílených zařízení a služeb do pracovního prostoru.