Eşlikçi Modu kurulumunda, çağrı yapmak için Room Serisi cihazı ve beyaz tahta kullanmak için Webex Board kullanılır. Paylaşılan içerik her iki cihazda da gösterilir ve beyaz tahtalar çağrı sırasında oda cihazıyla otomatik olarak paylaşılır.

Eşlikçi Modu için tüm Room Serisi cihazlar ve Webex Board'ları kulanılabilir.


Birbirlerine dönük bir oda cihazı ve bir pano bulunan oda kurulumu, tek ekranlı sistemlerde desteklenmez.

Kısıtlamalar:

  • Çağrıda değilken kablolu paylaşım, yalnızca oda cihazında görülür.

  • Çağrıda değilken beyaz tahta, yalnızca panoda görülür.

  • Kablolu paylaşımda, bir çağrıda değilken paylaşılan içeriğe açıklama ekleyemezsiniz.

  • Panoda, HDMI kablosu kullanarak paylaşım yapamazsınız. Oda cihazına veya kablosuz paylaşıma bağlı olan kabloyu kullanın.

  • Dizindeki bir kişiyi aramak veya kişiyi numarasını ve odada açık olan bir alanı kullanarak aramak için, ilk önce alanı kapatmanız gerekir.

  • Dokunmatik yeniden yönlendirme, Eşlikçi Modu ile kullanılamaz.

  • Eşlikçi Modunda, bir Touch 10 ile bir Webex Board'unu eşleştiremezsiniz.

  • Eşlikçi Modu ile, Brifing Odası veya Sınıf kurulumunu kullanamazsınız.

Oda Ayarlama

Önerilen iki oda kurulumu bulunur.

Çift ekranlı bir oda cihazı ile bir panoyu, odanın zıt taraflarına yerleştirebilirsiniz.

Bu kurulum, genişliği 4,5 metre ve uzunluğu 6,2 metre olan bir odada, 3,6 metrelik bir masa ile test edilmiştir. Bu kurulum, buna yakın boyutlardaki odalar için önerilir.

Tek ekranlı bir cihaz ile bir pano için köşe kurulumu uygundur. Bu kurulum, küçük odalar için önerilir.

1

https://admin.webex.com adresindeki müşteri görünümünden Çalışma Alanları'na gidin ve Çalışma Alanı Ekle'ye tıklayın. Yer için bir ad girin (gerçek odanın adı gibi), bir oda türü seçin ve kapasiteyi belirleyin. Ardından İleri'ye tıklayın.

2

Yeni bir cihaz eklemek için, Cisco Webex Rooms cihazı seçeneğini belirleyin ve İleri’ye tıklayın. Oluşturduğunuz çalışma alanının sayfasında Cihaz Ekle öğesine tıklayın.

Oda cihazını kaydetmek için ilk kodu kullanın. Oda cihazını kaydettikten sonra, panoyu kaydetmek için ikinci kodu kullanın.

Bir yerde iki cihaz bulunduramayacağınızı belirten bir bildirim görürsünüz. Eşlikçi Modu kurulumu sırasında bu bildirimi yoksayabilirsiniz.

Yer ve hizmet ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Çalışma Alanına Paylaşılan Cihazlar ve Hizmetler Ekleme.