Tillgängliga röstbrevlådefunktioner

Beroende på vad du gör kan du använda telefonen, Webex-inställningar och Webex-appen för att hantera dina röst meddelanden och inställningar.

Från din telefon kan du:
 • Spela in en personlig hälsnings fras och ändra den när som helst.

 • Lyssna på, Spara eller ta bort dina röst meddelanden.

 • Återställ PIN-koden för röst brev lådan.


  Lösenkoden måste uppfylla administratörens krav.

Från Webex-inställningar kan du återställa PIN-koden till röstbrevlådan.

PIN-kod till röstbrevlåda regler

PIN-koden för röstbrevlådan måste uppfylla följande krav:

 • Måste innehålla minst sex siffror. Enbart siffror!

 • Får inte vara något av dina tidigare tjugofyra PIN-koder.


  Obs! Detta nummer är en systeminställning.

 • Får inte motsvara den numeriska motsvarigheten till ditt förnamn eller efternamn.

 • Får inte innehålla ditt anknytningsnummer.

 • Får inte innehålla enstaka eller serier av upprepande siffror (till exempel 228883, 121212 eller 408408).

 • Får inte vara en sifferserie (till exempel 012345 eller 987654).

 • Får inte innehålla siffror som knappas in i rak linje på knappsatsen.

Aktivera ditt röstbrevlådekonto

När du får telefonen måste du utföra några steg för att få din röst brev låda igång. Du kan använda samma steg för att återställa din PIN-kod.

Innan du börjar

Bekanta dig med reglerna kring att konfigurera en PIN-kod för röstbrevlådan.

Kom ihåg att Webex-användare inte kan konfigurera ett andra röstmeddelandekonto.

1

Från Webex-inställningar väljer du Min profil.

2

Klicka på "..." och välj Återställ PIN-kod till röstbrevlåda.

3

Ange din nya PIN-kod till röstbrevlåda uppfyller kraven.

4

Skriv in din PIN-kod på PIN-kod till röstbrevlåda och klicka på Spara.