Administratören måste ha aktiverat funktionen röst brev låda för att du ska få till gång till och konfigurera olika inställningar. Om du inte hittar några röst brev låde inställningar, t. ex. Återställ PIN-kod, hälsnings fraser och aviseringar, hör du med din administratör.

Beroende på vad du håller på med kan du använda telefonen, användar portalen Webex inställningar och Webex appen för att hantera dina röst meddelanden och inställningar. Du kan t. ex. konfigurera vissa inställningar, t. ex. spela in och ändra personliga hälsnings fraser, lyssna på röst meddelanden, återställa PIN från telefonen och Webex ställa in användar portalen.

Innan du börjar

Tänk på att Webex-användare inte kan konfigurera två röstbrevlådekonton.

1

Logga in i https://settings.webex.com .

2

Under min profil klickar du på återställ röst meddelande PIN alternativ eller klickar på knappen Och välj Återställ röst brev låda PIN.

Dialog rutan återställ röst brev låda PIN öppnas.
3

Ange din nya röst brev låda PIN i följande krav.

 • Måste innehålla minst sex tecken. Endast siffror.

 • Får inte vara några av dina tidigare tio stift (24-fyra, i händelse av statliga kunder).


   

  Obs! det här numret är en systeminställning.

 • Får inte vara omvänd ordning på din gamla PIN.

 • Får inte motsvara en numerisk version av ditt för- eller efternamn.

 • Får inte innehålla ditt telefonnummer eller anknytnings nummer.

 • Får inte innehålla enskilda eller grupper av upprepade siffror (t.ex. 228883, 121212 eller 408408).

 • Får inte vara en numerisk direktsekvens (t.ex. 012345 eller 987654).

 • Får inte innehålla siffror som slås i en rak linje på knappsatsen.

4

Ange dina PIN igen i bekräfta röst meddelande PIN och klicka på skicka.

Nästa steg

När röst brev låde kontot har kon figurer ats kan du kontrol lera och lyssna på dina röst meddelanden från Webex App , användar Portal eller telefon och konfigurera olika röst brev låde inställningar , till exempel röst meddelande avskrift, röst brev låda, röst meddelanden och så vidare.