Gå till Mötesdeltagare under ett möte för att ta reda på vem som har anslutit till mötet eller inte och om de deltar aktivt.


 

Ta en skärmbild av personlistan under mötet om du vill få en påminnelse om vem som deltog i mötet efter att det har avslutats.

 • I Möte – listar personer som har anslutit till mötet, oavsett om de har anslutit frånWebex-appen,från Webex Meetings-appen eller från en videoenhet. Sammankopplade rumsenheter visar namnen på alla som är parkopplade till den enheten. Du kan även se vem som är värd, avstängd, dela, aktivt tala eller om någon har anslutit men ännu inte har anslutit sitt ljud.


   
  För att hitta kontaktinformationen om någon i mötet håller du muspekaren över profilbild.

 • Inbjuden – för Webex standardmöten och möten i personliga rum innehåller detta avsnitt personer som har fått en kalender inbjudan för mötet menännu inte har anslutit. För Webex-teammöten som är kopplade till ett utrymme inkluderar detta avsnitt personer som är en del av utrymmet men som ännu inte har anslutit. I avsnittet ingår även personer som deltog i mötet men som sedan lämnade mötet.

Gå till personlistan under ett möte för att ta reda på vem som har anslutit till mötet eller inte och om de aktivt deltar.


 

Ta en skärmbild av personlistan under mötet om du vill få en påminnelse om vem som deltog i mötet efter att det har avslutats.

 • I Möte – listar personer som har anslutit till mötet, oavsett om de har anslutit frånWebex-appen,från Webex Meetings-appen eller från en videoenhet. Sammankopplade rumsenheter visar namnen på alla som är parkopplade till den enheten. Du kan även se vem som är värd, avstängd, dela, aktivt tala eller om någon har anslutit men ännu inte har anslutit sitt ljud.


   
  För att hitta kontaktinformationen om någon i mötet dubbelklickar du på deras profilbild.
 • Inbjuden – för Webex standardmöten och möten i personliga rum innehåller detta avsnitt personer som har fått en kalender inbjudan för mötet menännu inte har anslutit. För Webex-teammöten som är kopplade till ett utrymme inkluderar detta avsnitt personer som är en del av utrymmet men som ännu inte har anslutit. I avsnittet ingår även personer som deltog i mötet men som sedan lämnade mötet.

Gå till personlistan under ett möte för att ta reda på vem som har anslutit till mötet eller inte och om de aktivt deltar.


 

Ta en skärmbild av personlistan under mötet om du vill få en påminnelse om vem som deltog i mötet efter att det har avslutats.

 • I Möte – listar personer som har anslutit till mötet, oavsett om de har anslutit frånWebex-appen,från Webex Meetings-appen eller från en videoenhet. Sammankopplade rumsenheter visar namnen på alla som är parkopplade till den enheten. Du kan även se vem som är värd, avstängd, dela, aktivt tala eller om någon har anslutit men ännu inte har anslutit sitt ljud.

 • Inbjuden – för Webex standardmöten och möten i personliga rum innehåller detta avsnitt personer som har fått en kalender inbjudan för mötet menännu inte har anslutit. För Webex-teammöten som är kopplade till ett utrymme inkluderar detta avsnitt personer som är en del av utrymmet men som ännu inte har anslutit. I avsnittet ingår även personer som deltog i mötet men som sedan lämnade mötet.