Aktivera inställningar för röst brev låda för Webex Calling-användare

Om du har samtals vidarekoppling aktiverat åsidosätter dessa inställningar för vidarekoppling av samtal och röst brev lådan.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.com går du till användare och markerar de användare som du vill aktivera röst brev låda för.

2

Välj samtal och välj röst brev låda.

3

Slå på röst brev lådan och välj någon av de inställningar som du vill aktivera.

Skicka samtal till röst brev låda för Webex Calling-användare

Dessa röst meddelande inställningar kan konfigureras för användare att dirigera inkommande samtal till användares röst brev låda.
 • Alla samtal –det här alternativet vidarebefordrar alla samtal till röst brev låda.

 • Närdet här alternativet är upptaget, vidarebefordrar samtal till röst brev låda när användaren redan är i ett samtal.

 • När inget svar —det här alternativet vidarebefordrar inkommande samtal till röst brev låda efter ett visst antal ring signaler.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.com går du till användare och markerar de användare som du vill aktivera röst brev låda för.

2

Välj samtal och välj röst brev låda.

3

Slå på röst brev lådan och välj följande alternativ:

 • Alla samtal –Välj kryss rutan och välj standard hälsningen eller överför hälsnings frasen genom att klicka på överför fil och välj en . wav- fil.
 • Närdu är upptagen, markerar du kryss rutan och väljer standard hälsningen eller laddar upp en hälsning genom att klicka på överför fil och markerar en . wav- fil.
 • När inget svar –Välj kryss rutan, Välj antalet ring signaler innan sändningen skickas till röst brev låda i den nedrullningsbara menyn och välj sedan standard hälsningen eller överför en hälsning genom att klicka på överför fil och välj en . wav- fil.

 

Om du väljer alla samtalkan du inte välja andra två alternativ. Du kan välja att direkt till röst brev låda när du är upptagen och inget svars alternativ tillsammans.

4

Klicka på Spara.

Aktivera meddelanden om röst brev låda för Webex Calling-användare

1

Från kund visaren i https://admin.webex.com går du till användare och markerar de användare som du vill aktivera röst brev låda för.

2

Välj samtal och välj röst brev låda.

3

Slå på den nya röst meddelande växeln och välj ett av följande alternativ:

 • Via e-post —markerar du kryss rutan och anger e-postadressen för att skicka meddelandet.

 • Via text –Välj kryss rutan, ange telefonnumret för att skicka meddelandet och välj sedan nätverks leverantör i rullgardinsmenyn.

4

Klicka på Spara.

Konfigurera ytterligare inställningar för röst brev låda för Webex Calling-användare

Dessa inställningar kan konfigureras med andra röst meddelande inställningar för användare i Control Hub.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.com går du till användare och markerar de användare som du vill aktivera ytterligare röst brev låda för.

2

Välj samtal och välj röst brev låda.

3

Under ytterligare inställningar, Välj ett eller båda av följande alternativ:

 • Välj kryss rutan överför till ' 0 ' till telefonnummer och ange telefonnumret som de som ringer ska överföras till.

   

  Om du väljer det här alternativet ska du se till att din röst brev låda informerar de som ringer upp.

 • Välj kryss rutan e-posta en kopia av meddelandet och ange e-postadressen till vilken inspelningen av alla röst meddelanden ska skickas.
4

Klicka på Spara.

Konfigurera en standard PIN-kod till röstbrevlåda för alla nya användare

Som administratör kan du tilldela nya användare en standard-PIN-kod. Om du väljer att ställa in den här standard-PIN-koden för nya användare som läggs till i din organisation, kan du under rätta dina användare om att de har PIN-koden. Om den här funktionen inte är aktive rad måste alla nya användare först ställa in sin egen PIN-kod på Cisco Webex inställningar.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till tjänster > samtals > tjänst inställningar.

2

Slå på aktive rad standardinställningar PIN-kod till röstbrevlåda .

3

Ange standard PIN-kod till röstbrevlåda med följande krav:

 • PIN-koden måste innehålla minst 4 siffror och högst 8.

 • PIN-koden får inte innehålla samma siffra fyra gånger i rad.

4

Ange PIN-koden igen i bekräfta PIN-kod till röstbrevlåda så sparas PIN-koden automatiskt.