Innan du tar bort din organisation


Partners kan inte ta bort organisationer åt sina kunder. Endast kundadministratörerna kan ta bort sina egna organisationer.

Om du som fullständig administratör har registrerat dig för en provperiod för Cisco Webex-tjänster från http://www.webex.com, eller om en partner har skapat en provperiod åt dig, kan du ta bort din organisation från Ciscos identitetstjänst. När du har bestämt dig för att du vill ta bort ditt konto måste du bestämma vad du ska göra med dina användare. Om din organisation har fler än en användare kan du antingen ta bort dessa användare eller flytta dem till sina individuella konton, där var och en har tillgång till en gratislicens till Cisco Webex Teams.


Borttagningen av din organisation leder till dataförlust och är irreversibel.

Om du tar bort din organisation permanent tas all information som är kopplad till din organisation bort permanent. Du förlorar data såsom Webex Teams meddelanden och filer, och alla data från Cisco Webex Meetings, inklusive webbadresser till Webex Meetings och mötesinspelningar. Även om du flyttar dina användare till en gratislicens kommer de data som är kopplade till Webex Teams eller Webex Meetings att rensas. För en gratislicens behålls endast innehåll i ytor mellan två personer.

Din organisation måste uppfylla något av följande kriterier för att kunna tas bort:

  • Den har endast partnerledda provperioder som har utlöpt och inga andra typer av prenumerationer.

  • Den har endast aktiva eller utgångna provperioder online och inga andra typer av prenumerationer.

  • Den har endast kostnadsfria prenumerationer och inga andra typer av prenumerationer.

  • Den har inga prenumerationer alls, oavsett om de är aktiva eller inaktiverade.


Du kan inte ta bort din organisation om du har slutfört processen för länkning till webbplatser.

Ta bort din organisation


Om du är en fullständig administratör i en organisation som endast har gratisprenumerationer ser du ett popup-fönster när du loggar in som ber dig välja mellan antingen Ta bort organisation eller Påminn mig senare.


Det kan hända att du får ett felmeddelande om du försöker lägga till användare som har använt sin e-postadress för att skapa ett provkonto. Användarna måste ta bort sin organisation innan du kan lägga till dem i din organisation.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com väljer du Konto och går till fliken Info.

2

I avsnittet Ta bort organisation från Ciscos identitetssystem klickar du på Ta bort organisation.

3

I fönstret Ta bort organisation väljer du något av följande för att hantera dina användare:

  • Konvertera till enskilda användarkonton med gratis Webex Teams-licenser.
  • Ta bort användare.

4

Klicka på Nästa.

5

Beroende på ditt val att överföra eller ta bort dina användare bekräftar du att du är medveten om att dina användare kommer att överföras eller tas bort och att detta val är irreversibelt. Klicka sedan på Ta bort organisation.