Vid inställning av Companion-läge används Room-enheter för samtal och Webex Board för whiteboard. Delat innehåll visas på båda enheterna och whiteboardtavlorna delas automatiskt på Room-enheten vid samtal.

Alla Room-enheter och alla Webex Boards kan användas för Companion-läget.


Rumsinstallation med en rumsenhet och ett Webex Board kort som är riktade mot varandra stöds inte för system med en skärm.

Begränsningar:

  • Trådbundet delat samtal visas enbart på rumsenheten.

  • Whiteboard utanför samtal visas bara på Webex Board.

  • Det går inte att anteckna på delat innehåll utanför ett samtal på trådbunden delning.

  • Du kan inte dela Webex Board med en HDMI-kabel. Använd kabeln som är ansluten till rumsenheten eller trådlös delning.

  • Om du vill ringa någon från katalogen eller med deras nummer och ett befintligt utrymme är öppet i rummet måste du stänga det utrymmet först.

  • Touch Redirect är inte tillgängligt i Companion-läge.

  • Du kan inte parkoppla en Touch 10 med Webex Board i Companion-läge.

  • Det går inte att använda inställning för briefingrum eller klassrum i Companion-läge.

Rumskonfiguration

Det finns två inställningar för rum som rekommenderas.

Du kan placera rumsenhet och Webex Board med två skärmar på motsatta sidor av rummet.

Inställningen har testats i rum med storlek 4,5 x 6,2 meter och ett bord på 3,6 meter. Vi rekommenderar att du använder inställningen för rum i den ungefärliga storleken.

En enhet och Webex Board med en skärm funger i en hörnkonfiguration. Inställningen rekommenderas för mindre rum.

1

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com går du till Platser och klickar sedan på Lägg till plats. Ange ett namn på platsen (till exempel namnet på det fysiska rummet) och klicka sedan på Nästa.

2

För att lägga till ytterligare en enhet ska du välja Ytterligare Cisco-enhet och sedan klicka på Nästa. Lägg sedan till ytterligare en enhet på platsen.

Använd den första koden för att registrera rumsenheten. Använd den andra koden för att registrera Webex Board när du har registrerat rumsenheten.

Det visas ett meddelande om att du inte kan ha två enheter på en plats. Du kan ignorera meddelandet när du ställer in Companion-läge.

Mer information om hur du konfigurerar en plats och tjänster finns i Skapa en plats och lägga till tjänster för en Cisco Webex Room Device eller Cisco Webex Board.