Tillåt att en enhet används som en dator som värd

Du kan ange specifika telefoner (värdar) som användare (gäster) tillfälligt kan logga in på och använda som sina egna telefoner.

Arbetsytetelefoner är de enda telefonerna som kan aktiveras som värdtelefon.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Arbetsytor.

2

Välj arbetsytan som du vill ändra och gå till panelen Enheter.

3

Välj den enhet du vill ändra.

4

Rulla ner till Konvertering och välj den växlingsknapp som ska aktiveras.

5

Välj hur många timmar som enheten kan användas av besökande gäster i rullgardingsrutan.

Aktivera det för en användare

Om användarna inaktiveras kan de arbeta i ett annat utrymme samtidigt som de behåller funktionaliteten och funktionerna i huvudfönstret skrivbordstelefon.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till användare och väljer sedan den användare som du vill ändra.

2

Välj Ringa, välj Avanceradesamtalsinställningar och klicka på Ljudinställningar.

3

Slå på Bes?ttoch klicka sedan p? Spara .