1

https://settings.webex.com öğesine gidip Webex Calling'i seçin.

2

Arayan kullanıcı portalında Çağrı Ayarları 'nagidin.

3

Ulaşılamazken Çağrı Yönlendirme'ye geçiş (İş Devamlılığı).

4

Telefonunuz ağ bağlantısını kaybederse çalacak bir telefon numarası girin.

5

Kaydet öğesinitıklayın.