1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Fra Anroper brukerportal , gå til Samtaleinnstillinger .

3

Gå til Viderekobling av anrop og slå på bryteren.

4

Velg alternativet for viderekobling av samtale av anrop du vil bruke.

 • Alltid – viderekobler alle anrop til nummeret du angir.

 • Når opptatt – viderekobler alle anrop til nummeret du angir når linjen er opptatt.

 • Når ikke svar – viderekoble alle anrop til nummeret du angir når du er borte eller ikke tar telefonen.

 • Når ikke kan nås (Business Continuity) – viderekobler innkommende anrop til et personlig telefonnummer. Hvis primærlinje for Webex Calling er utilgjengelig.

 • Aktiver ringepåminnelse på Cisco IP-telefon – det spilles av en varsellyd.

5

Angi et nummer som anrop skal viderekobles til.

6

(Valgfritt) Merk av i boksen for å sende anrop til talepost.

7

Klikk på Lagre.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se dette videodemonstrasjon om hvordan du konfigurerer viderekobling av samtale av anrop i brukerportalen for anrop.

1

Logg på Brukerhub , og klikk deretter Innstillinger > Ringer > Samtaleinnstillinger .

2

Gå til Viderekobling av anrop og slå på bryteren.

3

Velg alternativet for viderekobling av samtale av anrop du vil bruke.

 • Viderekoble alle anrop – Velg dette alternativet for å viderekoble alle anrop til et bestemt telefonnummer. Du kan:

  • Angi et spesifikt internt eller eksternt telefonnummer som du vil viderekoble anropene til.

  • Velg Tillat at viderekoblede anrop forlater talepost . Dette alternativet er bare tilgjengelig for valg hvis du har angitt et gyldig internt telefonnummer med taleposttjeneste aktivert.

  • Velg Spill av en kort tone for viderekoblede anrop for å spille av en kort tone hver gang et anrop viderekobles.

 • Viderekoble anrop under opptatte linjer – Velg dette alternativet for å viderekoble anropene når linjen er opptatt. Du kan:

  • Angi et spesifikt internt eller eksternt telefonnummer som du vil viderekoble anropene til.

  • Velg Tillat at viderekoblede anrop forlater talepost . Dette alternativet er bare tilgjengelig for valg hvis du har angitt et gyldig internt telefonnummer med taleposttjeneste aktivert.


   

  Hvis samtale venter er aktivert, utløses ikke denne funksjonen.

 • Viderekoble anrop når de ikke blir besvart – Velg dette alternativet for å viderekoble anropene når du er borte eller ikke tar telefonen. Du kan:

  • Angi et spesifikt internt eller eksternt telefonnummer som du vil viderekoble anropene til.

  • Angi Antall ring før videresending . Når anropet overskrider dette antallet ring, blir det viderekoblet til telefonnummer som er angitt.

  • Velg Tillat at viderekoblede anrop forlater talepost . Dette alternativet er bare tilgjengelig for valg hvis du har angitt et gyldig internt telefonnummer med taleposttjeneste aktivert.

 • Viderekoble anrop hvis nettverket er frakoblet – Velg dette alternativet for å viderekoble anropene når du Webex Calling primærlinje er utilgjengelig eller kontoret mister tilkoblingen. Du kan:

  • Angi et spesifikt internt eller eksternt telefonnummer som du vil viderekoble anropene til.

  • Velg Tillat at viderekoblede anrop forlater talepost . Dette alternativet er bare tilgjengelig for valg hvis du har angitt et gyldig internt telefonnummer med taleposttjeneste aktivert.


   

  Hvis du bruker Webex-appen for mobil, gjelder ikke denne funksjonen.

4

Klikk på Lagre.