1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger i den kallende brukerportalen.

3

Aktiver/deaktiver viderekobling av anrop når den ikke kan nås (forretningskontinuitet).

4

Skriv inn et telefonnummer som skal ringes når telefonen mister tilkoblingen til nettverket.

5

Klikk Lagre.