1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till Samtalsinställningar.

3

Växla mellan samtals vidarebefordran när det inte går att nå (verksamhetskontinui).

4

Ange ett telefonnummer att ringa när din telefon tappar anslutningen till nätverket.

5

Klicka på Spara.