Başlamadan önce

Bu ayar, yalnızca Webex'te Çağrı (Unified CM) özelliğini Control Hub kuruluşunuzdaki bir çağrı hizmet olarak konuşlandırdıysanız kullanılabilir.

1

https://admin.webex.com adresindeki müşteri görünümünden Hizmetler'e gidin, Çağrı 'ya tıklayın ve ardından, İstemci Ayarları'nı seçin.

2

Unified CM SIP Adresi Yönlendirme'ye kaydırın ve çağrıları nasıl yönlendirmek istediğinize bağlı olarak SIP Adresi Çağrı Yolu ayarını değiştirin:

  • Bulut Webex hizmetleri ile eşleşen adresler hariç olmak üzere tüm SIP adresi çağrıları—Varsayılan seçenek, bulut Webex hizmetleri ile eşleşen etki alanları hariç olmak üzere tüm SIP çağrılarını kuruluşunuza yönlendirir.
  • Yalnızca belirtilen (virgülle ayrılmış) etki alanlarıyla eşleşen çağrılar—Bu seçenek varsayılanı geçersiz kılar ve SIP çağrılarını yalnızca alana girdiğiniz etki alanları üzerinden yönlendirir.

    En fazla 200 etki alanı bulunan virgülle ayrılmış bir liste girebilirsiniz. Joker karakter olarak yıldız işareti de girebilirsiniz. Örneğin: *.ornek.com, ornek1.com, ornek2.com. Yönlendirme davranışı, joker karakter girişi kapsamındaki tüm alt etki alanları için aynıdır. Alternatif olarak, IP adreslerini listeleyebilirsiniz.


     

    *.ornek.com yalnızca alt etki alanlarıyla eşleştirilir, üst düzey etki alanlarıyla eşleştirilmez.