Тази функция е налична за Webex срещи.


Ако вече сте инсталирали приложението Cisco Webex, ще бъдете надстроени до нова версия автоматично. Препоръчваме ИТ администраторите да отидат в конзолата на Google Admin и да предоставят нови обхвати, за да предоставят разрешение за цялата организация, в противен случай потребителите ще бъдат помолени да разрешат нови разрешения, когато се опитат да насрочват webex срещи. За да предоставите нови обхвати, влезте в конзолата на Google Admin и отидете на Приложения > Marketplace Apps > Настройки за Cisco Webex и щракнете върху Отмяна на достъпа до данни и след това щракнете върху Предоставяне на достъп до данни.

Ако администраторът ви не е инсталирал приложението Cisco Webex за потребители на G Suite, но го е добавил към одобрения списък с приложения, можете да отидете в Google Workspace Marketplace и да инсталирате приложението сами.

Ако се прилагат ограничения за приложенията на Marketplace, администраторът ви в Google може да добави приложението Cisco Webex към одобрения списък с приложения или може да избере Разрешаване на потребителите да инсталират всяко приложение от Google Workspace Marketplace в настройките наMarketplace > Управление на достъпа до приложения .

Администраторите могат да инсталират приложението за целия домейн чрез конзолата на Google Admin. Отидете на support.google.com и потърсете Инсталиране на приложения наMarketplace.

Отидете на приложението Cisco Webex за Google Работна област и след това щракнете върху Инсталиране .

Само потребители с профили в Google Работна област могат да преглеждат тази страница в Google Пазар на работна област.

След като сте инсталирали приложението, следвайте инструкциите в Задаване на вашия Webex сайт в Google Календар.

Ако вече не искате да планирате срещи на Webex и срещи на Webex Лична стая директно от Google Календар или Gmail, можете да премахнете интегрирането на Webex за Google Workspace.

Администраторите могат да деинсталират приложението от целия домейн чрез конзолата на Google Admin. Отидете на support.google.com и потърсете Изтриване на приложение marketplace от Google Работна област.

1

В Google Календар изберете Меню Настройки > Настройки .

2

В секцията Добавки, до Cisco Webexизберете Настройки > Премахване .

Google Календар

Преди да можете да планирате събрание на Webex или събрание на Webex Лична стая, трябва да посочите webex сайта, който да използвате с профила си.

1

В Google Календар изберете Създаване на събитие.

2

Под Подробности за събитие изберете Добавяне на конферентна връзка , след което изберете Събрание на Webex или Събрание наWebex Лична стая.

Ако не виждате тези опции под Добавяне наконференции, администраторът ви не е инсталирал приложението Cisco Webex за Google Календар. Възможно е сами да можете да инсталирате приложението. За повече информация вижте Добавяне на приложението Cisco Webex от Google Пазар на работна област.

3

Под Добавяне на местоположениеще видите или "Упълномощаване", или "Вход", необходими:

 • Ако виждате Упълномощаване, това означава, че трябва да утвърдите cisco Webex за приложението Google Календар за достъп до профила ви в Google. Изберете Упълномощаване и преминете към Стъпка 4.
 • Ако виждате Вход се изисква, това означава, че използвате същия имейл адрес за профила си в Webex и за Google Workspace, както и че администраторът ви вече е упълномощил приложението Cisco Webex за Google Календар за достъп до профила ви в Google. Изберете Влизане и отидете на Стъпка 5, за да въведете webex сайта, който да използвате за събрания.
4

За да оторизирате, изберете профила в Google Работна област, който искате да използвате с Cisco Webex за Google Календар.

Изберете Разреши.

5

Въведете webex сайта, който искате да използвате, за да планирате събрания и изберете Напред.


 

Ако не сте влезли по-рано, ще бъдете подканени да влезете сега. Изберете Влизане.

Подробности за конферентната връзка се добавят към събранието.

6

Ако искате да продължите да планирате събрание, вижте Планиране на събрание , в противен случай изберете Отказ от създаване на събитие.

След като зададете сайта си webex, можете да насрочите събрание на Webex или събрание на Webex Лична стая от вашия Google Календар.

Когато създавате събитие, можете да отидете на Cisco Webex Икона на Уебекс в страничния панел, за да промените настройките на събранието, като например алтернативния хост или cohost (WBS40.9 или по-нови сайтове) и типа аудио. В Календар можете да промените вашия Webex сайт и шаблон за събрание от Cisco Webex Икона на Уебекс в страничния панел.

1

В Google Календар изберете Създаване на събитие.

2

Под Подробности за събитие изберете Добавяне на конферентна връзка , след което изберете Събрание на Webex или Събрание наWebex Лична стая.

3

Добавете заглавието, датата и часа на събранието.

4

Ако искате събранието да се повтори, изберете Не повтаря и изберете колко често искате събранието да се повтаря, и когато искате повтарящото се събрание да приключи.

5

Добавете гости.

6

За да улесните хората да се присъединят към събрание от cisco Webex стая или бюро устройство, изберете Стаи , след което изберете устройствата за стая, които искате да добавите. Можете да избирате от предложени стаи или да търсите нова. Това прави присъединяване бутон се появява на устройството, преди да започне събранието.

Вашият администратор трябва да настроите профила си с услугата за хибриден календар Cisco Webex, така че да можете да планирате устройства за стаи по този начин.

7

(По избор) Редактиране на опциите за събрание. В страничния панел изберете Cisco Webex и изберете шаблона за събрание, позволете наИкона на Уебекс участниците да се присъединят към събранието преди хоста, да присвоите алтернативен хост или cohost (WBS40.9 или по-нови сайтове) и да промените настройките за аудио.

8

Изберете Запиши, след което Изпратете.

Поканата за календар показва подробните данни за събранието на Webex, включително връзка за присъединяване към събранието. Можете да копирате връзката и да я споделите с други хора.

Ако събранието ви се повтори и трябва да промените датата или часа на едно от събранията, намерете и изберете този екземпляр на събранието, изберете Редактиране на събитието , направете промените си, изберете Запиши > Това събитие и изберете OK .

Ако събранието ви се повтори и искате да изтриете възникване на събранието, защото ще бъдете на почивка или това е официален празник, намерете и изберете този екземпляр на събранието, изберете Изтриване на събитие > Това събитие и изберете OK .

Удобно е да започнете или да се присъедините към събрание, което е планирано с помощта на Google Календар.

Направете едно от следните неща:

 • Изберете връзката в поканата за календар в Google Календар.
 • Присъединете се от видео система или приложение, като наберете видео адреса в поканата за календар.
 • Присъединете се по телефона, като наберете номера в поканата за календар.

   

  Глобалната връзка с номера за повикване е налична в Инструкциите за присъединяване.

 • Ако имате услуга за хибриден календар Cisco Webex, изберете Присъединяване към вашето видео устройство. Бутонът Присъединяване се появява 5 минути преди началото на събранието.
 • От приложението Webex изберете Присъединяване. Бутонът Присъединяване се появява 5 минути преди началото на събранието, ако използвате Хибридна календарна услуга на Cisco Webex.

Можете да делегирате някой друг, който да планира срещи вместо вас в Google Календар. Наличието на представител е полезно в ситуации, в които не сте в състояние да достигнете до компютър или ако имате друг човек да управлява календара ви.

Представителят трябва да има хост акаунт в Webex събрания.

1

Влезте във вашия Webex сайт, изберете Класически изглед , и изберете МоятWebex.

2

Изберете Предпочитания > Опции за планиране.

3

В полето за разрешение за планиране въведете имейл адреса на един или повече хостове, които искате да разрешите, за да планирате събрания от ваше име.

4

Изберете Запиши в долната част на страницата Предпочитания.

5

В Google Календар под Моите календарипосочете календара, за който искате да създадете представител, и изберете Опции за <calendar name=""> > Настройки и споделяне.

6

Под Споделяне с конкретни хора изберете Добавяне на хора .

7

Въведете имейл адреса на един или повече хостове, на които искате да делегирате календара си.

8

Изберете полето Разрешения, изберете нивото на привилегията и изберете Изпращане.

Ако има повече от един webex сайт, който използвате за събрания, можете да укажете кой сайт предпочитате да използвате, когато планирате събрания в Google Календар.

1

В Google Календар изберете Cisco WebexИкона на Уебекс в страничния панел.

2

Изберете Промяна на Webex сайт.

3

Въведете webex сайта, който искате да използвате, за да планирате събрания и изберете Напред.

4

Затворете прозореца на браузъра.

Какво да правим по-нататък

Следващия път, когато създавате събитие, когато добавяте конференци, ще трябва да влезете в webex сайта, който сте задали да използвате.

Gmail

След като зададете вашия Webex сайт, можете да насрочите събрание на Webex от имейл в Gmail. Можете да насрочите среща с получателите на имейли, за да обсъдите съдържанието на имейл.

1

В Gmail изберете имейл и изберете Cisco WebexИкона на Уебекс в страничния панел.

2

Изберете Планиране на събрание.

3

Променете темата за събранието и изберете часовата зона, датата и часа.

4

Поканете участниците. По подразбиране имейл адресите в полетата "До" и "От" в имейла се канят на събранието. За да поканите други участници, изберете под Покани още участници и въведете техните имейл адреси.

5

Изберете Създаване на събрание.

Данните за събранието показват. Ако искате да започнете събранието веднага, изберете Начало на събранието .

След като зададете вашия Webex сайт, можете да насрочите събрание на Webex от имейл в Gmail. Можете да се срещнете незабавно с получателите на имейли, за да обсъдите съдържанието на имейл.

1

В Gmail изберете имейл и изберете Cisco WebexИкона на Уебекс в страничния панел.

2

Изберете Започване на мигновено събрание.

3

Изберете темата за събранието, за да я промените.

4

Поканете участниците. По подразбиране имейл адресите в полетата "До" и "От" в имейла се канят на събранието. За да поканите други участници, изберете под Покани още участници и въведете техните имейл адреси.

5

Изберете Начало на събрание.

Удобно е да започнете или да се присъедините към събрание, което е планирано с помощта на Gmail.

Направете едно от следните неща, за да започнете или да се присъедините към събрание:

 • Изберете Cisco WebexИкона на Уебекс в страничния панел. Под Предстоящи събранияизберете Старт или Присъединяване до събранието.
 • Изберете връзката в поканата за имейл в Gmail.
 • Присъединете се от видео система или приложение, като наберете видео адреса в имейл поканата.
 • Присъединете се по телефона, като наберете номера в поканата за имейл.
 • Ако имате услуга за хибриден календар Cisco Webex, изберете Присъединяване към вашето видео устройство. Бутонът Присъединяване се появява 5 минути преди началото на събранието.
 • От приложението Cisco Webex Teams изберете Присъединяване. Бутонът Присъединяване се появява 5 минути преди началото на събранието, ако използвате Хибридна календарна услуга на Cisco Webex.

Ако има повече от един Webex сайт, който използвате за събрания, можете да укажете кой сайт предпочитате да използвате, когато планирате събрания в Gmail.

1

В Gmail изберете Cisco WebexИкона на Уебекс в страничния панел.

2

Изберете Още действия и Промяна на Webex сайт.

3

Въведете webex сайта, който искате да използвате, за да планирате събрания и изберете Напред.

4

Затворете прозореца на браузъра.