Tato funkce je k dispozici pro aplikaci Webex Meetings.


 

Pokud jste již aplikaci Webex nainstalovali, budete automaticky upgradováni na novou verzi. Doporučujeme správcům IT přejít do konzole Správce Google a udělit nové rozsahy, aby poskytli oprávnění pro celou organizaci. V opačném případě budou uživatelé při pokusu o plánování schůzek služby Webex požádáni o autorizaci nových oprávnění. Chcete-li udělit nové rozsahy, přihlaste se ke konzoli Google Admin a přejděte na Aplikace > Marketplace Apps > Nastavení pro Cisco Webex a klikněte na Zrušit přístup k datům a poté na Udělit přístup k datům.

Pokud správce aplikaci Webex pro uživatele sady G Suite nenainstaloval, ale přidal ji na schválený seznam aplikací, můžete přejít na Google Workspace Marketplace a aplikaci nainstalovat sami.

Pokud jsou na aplikace Marketplace uplatněna omezení, může správce Google přidat aplikaci Webex do schváleného seznamu aplikací nebo vybrat možnost Povolit uživatelům instalovat libovolnou aplikaci z aplikace Google Workspace Marketplace v nastavení Marketplace > Správa přístupu k aplikacím.

Správci mohou nainstalovat aplikaci pro celou doménu prostřednictvím konzole Google Admin. Přejděte na support.google.com a vyhledejte Install Marketplace apps.

Přejděte do aplikace Webex pro Google Workspace a klikněte na tlačítko Instalovat.

Tuto stránku v aplikaci Google Workspace Marketplace mohou zobrazit pouze uživatelé s účty Google Workspace.

Po instalaci aplikace postupujte podle pokynů v části Nastavení webu Webex v kalendáři Google.

Pokud již nechcete plánovat schůzky Webex a schůzky v osobní místnosti Webex přímo z kalendáře Google nebo Gmailu, můžete integraci Webex pro Google Workspace odebrat.

Správci mohou odinstalovat aplikaci z celé domény prostřednictvím konzole Google Admin. Přejděte na support.google.com a vyhledejte Delete a Marketplace app from Google Workspace.

1

V Kalendáři Google vyberte nabídku Nastavení > Nastavení.

2

V případě Doplňky sekce, vedle Cisco Webex, vybrat Nastavení > Odebrat.

Kalendář Google

Než budete moci naplánovat schůzku Webex nebo schůzku v soukromé místnosti Webex, musíte zadat web Webex, který chcete použít se svým účtem.

1

V kalendáři Google vyberte možnost Vytvořit událost.

2

V části Podrobnosti o události vyberte rozevírací seznam Přidat konference a poté vyberte schůzku Webex.

Pokud tyto možnosti v rozevíracím seznamu Přidat konference nevidíte, správce nenainstaloval aplikaci Webex pro Kalendář Google. Aplikaci si můžete nainstalovat sami. Další informace najdete v tématu Přidání aplikace Webex ze služby Google Workspace Marketplace.

3

V části Přidat umístění se zobrazí buď Autorizovat nebo Je vyžadováno přihlášení:

 • Pokud se zobrazí možnost Autorizovat, znamená to, že musíte autorizovat aplikaci Cisco Webex pro Kalendář Google pro přístup k vašemu účtu Google. Vyberte možnost Autorizovat a přejděte ke kroku 4.
 • Pokud vidíte možnost Login required, znamená to, že používáte stejnou e-mailovou adresu pro svůj účet Webex a pro Google Workspace a že váš správce již povolil aplikaci Webex pro Kalendář Google přístup k vašemu účtu Google. Vyberte možnost Přihlásit a přejděte ke kroku 5 a zadejte web služby Webex, který chcete použít pro schůzky.
4

Chcete-li autorizovat, vyberte účet Google Workspace, který chcete používat se službou Webex pro Kalendář Google.

Vyberte možnost Povolit.

5

Zadejte web služby Webex, který chcete použít k plánování schůzek, a vyberte možnost Další.


 

Pokud jste se nepřihlásili dříve, budete vyzváni k přihlášení nyní. Vyberte možnost Přihlásit se.

Do schůzky jsou přidány podrobnosti o konferenci.

6

Pokud chcete pokračovat v plánování schůzky, přečtěte si téma Naplánovat schůzku, jinak vyberte možnost Zrušit vytvoření události.

Po nastavení webu Webex můžete z kalendáře Google naplánovat schůzku Webex nebo schůzku v soukromé místnosti Webex.

Podrobnosti schůzky Webex nebo schůzky v soukromé místnosti se vyplní na základě šablony schůzky, kterou jste nastavili jako výchozí. Před naplánováním nezapomeňte nastavit výchozí šablonu na požadovaný typ schůzky na bočním panelu Cisco WebexIkona Webex.

Když vytváříte událost, můžete na bočním panelu přejít do aplikace Cisco WebexIkona Webex a změnit nastavení schůzky, jako je alternativní hostitel nebo spoluhostitel a typ zvuku. V kalendáři můžete změnit web služby Webex a šablonu schůzky ze služby Cisco WebexIkona Webex na bočním panelu.

1

V Kalendáři Google vyberte možnost Vytvořit událost nebo vyberte existující událost.

2

V části Podrobnosti o události vyberte rozevírací seznam Přidat konference a poté vyberte schůzku Webex nebo schůzku v soukromé místnosti Webex.

3

Přidejte název schůzky, datum a čas.

4

Pokud chcete, aby se schůzka opakovala, vyberte možnost Neopakuje a zvolte, jak často se má schůzka opakovat a kdy má být opakovaná schůzka ukončena.

5

Přidejte hosty.

6

Chcete-li lidem usnadnit připojení ke schůzce ze zařízení Webex Room nebo Desk, vyberte možnost Místnosti a poté vyberte zařízení pro místnosti, která chcete přidat. Můžete si vybrat z navrhovaných pokojů nebo vyhledat nový. Tím se na zařízení zobrazí tlačítko Připojit před zahájením schůzky.

Správce musí nastavit váš účet se službou hybridního kalendáře Webex, abyste mohli tímto způsobem plánovat zařízení pro místnosti.

7

(Volitelně) Upravte možnosti schůzky. Na bočním panelu vyberte možnost Cisco WebexWebex icona vyberte šablonu schůzky, povolte účastníkům, aby se ke schůzce připojili před hostitelem, přiřaďte alternativního hostitele nebo spoluhostitele a změňte nastavení zvuku.

8

Vyberte možnost Uložit a poté Odeslat.

Pozvánka v kalendáři zobrazuje podrobnosti schůzky Webex, včetně odkazu pro připojení ke schůzce. Odkaz můžete zkopírovat a sdílet s ostatními.

Pokud se schůzka opakuje a musíte změnit datum nebo čas jedné ze schůzek, vyhledejte a vyberte danou instanci schůzky, vyberte možnost Upravit událost, proveďte změny, vyberte možnost Uložit > Tuto událost a vyberte možnost OK.

Pokud se schůzka opakuje a chcete odstranit její výskyt, protože jste na dovolené nebo se jedná o státní svátek, vyhledejte a vyberte tuto instanci schůzky a vyberte možnost Odstranit událost > Tuto událost a vyberte možnost OK.

Je vhodné zahájit schůzku naplánovanou pomocí kalendáře Google nebo se k ní připojit.

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte odkaz v pozvánce kalendáře v Kalendáři Google.
 • Připojte se z videosystému nebo aplikace vytočením adresy videa v pozvánce kalendáře.
 • Připojte se telefonicky vytočením čísla v pozvánce v kalendáři.

   

  Odkaz na globální číslo pro přímé volání je k dispozici v pokynech pro připojení.

 • Pokud máte službu hybridního kalendáře Cisco Webex, vyberte ve svém videozařízení možnost Připojit. Stránka Připojte se se zobrazí 5 minut před zahájením schůzky.
 • V aplikaci Webex vyberte možnost Připojit. Tlačítko Připojit se zobrazí 5 minut před zahájením schůzky, pokud používáte službu hybridního kalendáře Cisco Webex.

Můžete pověřit někoho jiného, aby pro vás naplánoval schůzky v Kalendáři Google. Mít delegáta je užitečné v situacích, kdy se nemůžete spojit s počítačem nebo když váš kalendář spravuje jiná osoba.

Delegát musí mít v aplikaci Webex Meetings účet hostitele.

1

Přihlaste se k webu služby Webex, vyberte možnost Klasické zobrazení a vyberte možnost Moje aplikace Webex.

2

Vybrat Předvolby > Možnosti plánování.

3

Do pole Oprávnění k plánování zadejte e-mailovou adresu jednoho nebo několika hostitelů, kterým chcete povolit plánování schůzek vaším jménem.

4

V dolní části stránky Předvolby vyberte možnost Uložit.

5

V Kalendáři Google v části Mé kalendáře přejděte na kalendář, pro který chcete delegáta vytvořit, a vyberte možnost Možnosti pro <calendar name=""> > Nastavení a sdílení.

6

V části Sdílet s konkrétními osobami vyberte možnost Přidat osoby.

7

Zadejte e-mailovou adresu jednoho nebo více hostitelů, na které chcete kalendář delegovat.

8

Vyberte pole Oprávnění, vyberte úroveň oprávnění a vyberte možnost Odeslat.

Pokud pro schůzky používáte více než jeden web služby Webex, můžete určit, který web upřednostňujete při plánování schůzek v Kalendáři Google.

1

V kalendáři Google vyberte možnost Cisco WebexWebex iconna bočním panelu.

2

Vyberte možnost Změnit web služby Webex.

3

Zadejte web služby Webex, který chcete použít k plánování schůzek, a vyberte možnost Další.

4

Zavřete okno prohlížeče.

Co dělat dál

Při příštím vytvoření události, když přidáte konference, se budete muset přihlásit k webu Webex, který jste zadali pro použití.

Gmail

Po nastavení webu Webex můžete naplánovat schůzku Webex z e-mailu v Gmailu. Můžete naplánovat schůzku s příjemci e-mailu a prodiskutovat obsah e-mailu.

1

V aplikaci Gmail vyberte e-mail a vyberte aplikaci Cisco WebexWebex iconna bočním panelu.

2

Vyberte možnost Naplánujte schůzku .

3

Změňte téma schůzky a vyberte časové pásmo, datum a čas.

4

Pozvat účastníky. Ve výchozím nastavení jsou na schůzku pozvány e-mailové adresy v polích „Komu“ a „Od“ v e-mailu. Chcete-li pozvat další účastníky, vyberte možnostv části Pozvěte další účastníky a zadejte jejich e-mailové adresy.

5

Vyberte možnost Vytvořit schůzku.

Zobrazí se podrobnosti schůzky. Pokud chcete schůzku zahájit ihned, vyberte možnost Zahájit schůzku.

Po nastavení webu Webex můžete naplánovat schůzku Webex z e-mailu v Gmailu. S příjemci e-mailu se můžete okamžitě setkat a diskutovat o obsahu e-mailu.

1

V aplikaci Gmail vyberte e-mail a vyberte aplikaci Cisco WebexWebex iconna bočním panelu.

2

Vyberte možnost Zahájit okamžitou schůzku.

3

Vyberte téma schůzky, které chcete změnit.

4

Pozvat účastníky. Ve výchozím nastavení jsou na schůzku pozvány e-mailové adresy v polích „Komu“ a „Od“ v e-mailu. Chcete-li pozvat další účastníky, vyberte možnostv části Pozvěte další účastníky a zadejte jejich e-mailové adresy.

5

Vyberte možnost Zahájit schůzku .

Je vhodné zahájit schůzku naplánovanou pomocí služby Gmail nebo se k ní připojit.

Chcete-li zahájit schůzku nebo se k ní připojit, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Vybrat službu Cisco WebexWebex iconna bočním panelu. V části Nadcházející schůzky vyberte možnost Zahájit nebo Připojit se vedle schůzky.
 • Vyberte odkaz v e-mailové pozvánce v aplikaci Gmail.
 • Připojte se z videosystému nebo aplikace vytočením adresy videa v e-mailové pozvánce.
 • Připojte se telefonicky vytočením čísla v e-mailové pozvánce.
 • Pokud máte službu hybridního kalendáře Cisco Webex, vyberte ve svém videozařízení možnost Připojit. Stránka Připojte se se zobrazí 5 minut před zahájením schůzky.
 • V aplikaci Webex vyberte možnost Připojit se. Tlačítko Připojit se zobrazí 5 minut před zahájením schůzky, pokud používáte službu hybridního kalendáře Cisco Webex.

Pokud pro schůzky používáte více než jeden web služby Webex, můžete určit, který web upřednostňujete při plánování schůzek v aplikaci Gmail.

1

V Gmailu vyberte možnost Cisco WebexWebex iconna bočním panelu.

2

Vybrat Další akcea změnit web služby Webex.

3

Zadejte web služby Webex, který chcete použít k plánování schůzek, a vyberte možnost Další.

4

Zavřete okno prohlížeče.