Táto funkcia je dostupná pre Webex Meetings.


 

Ak ste si už nainštalovali aplikáciu Webex, budete automaticky inovovaní na novú verziu. Odporúčame, aby správcovia IT prešli do správcovskej konzoly Google a udelili nové rozsahy na poskytnutie povolenia pre celú organizáciu. V opačnom prípade budú používatelia pri plánovaní stretnutí Webex požiadaní o autorizáciu nových povolení. Ak chcete udeliť nové rozsahy, prihláste sa do správcovskej konzoly Google a prejdite na Aplikácie > Aplikácie Marketplace > Nastavenia pre Cisco Webex a kliknite Zrušte prístup k údajom a potom kliknite Udeliť prístup k údajom.

Ak váš správca nenainštaloval aplikáciu Webex pre používateľov G Suite, ale pridal ju do schváleného zoznamu aplikácií, môžete prejsť na Google Workspace Marketplace a nainštalovať si aplikáciu sami.

Ak sa na aplikácie Marketplace uplatňujú obmedzenia, váš správca Google môže pridať aplikáciu Webex do schváleného zoznamu aplikácií alebo môže vybrať Umožnite používateľom inštalovať ľubovoľnú aplikáciu zo služby Google Workspace Marketplace v Nastavenia trhoviska > Spravujte prístup k aplikáciám.

Správcovia môžu nainštalovať aplikáciu pre celú doménu prostredníctvom správcovskej konzoly Google. Ísť do support.google.com a hľadať Install Marketplace apps.

Choďte na Aplikácia Webex pre Google Workspace a potom kliknite Inštalácia.

Túto stránku v Google Workspace Marketplace môžu zobraziť iba používatelia s účtami Google Workspace.

Po nainštalovaní aplikácie postupujte podľa pokynov v Nastavte si webovú stránku Webex v Kalendári Google.

Ak už nechcete plánovať Webex stretnutia a Webex Stretnutia v osobnej miestnosti priamo z Kalendára Google alebo Gmailu, môžete odstrániť Webex integráciu pre Google Workspace.

Správcovia môžu odinštalovať aplikáciu z celej domény prostredníctvom správcovskej konzoly Google. Ísť do support.google.com a hľadať Delete a Marketplace app from Google Workspace.

1

V Kalendári Google vyberte Ponuka nastavení > nastavenie.

2

V Doplnky sekcia, vedľa Cisco Webex, vyberte nastavenie > Odstrániť.

Kalendár Google

Predtým, ako budete môcť naplánovať a Webex stretnutie resp Webex Stretnutie v osobnej miestnosti, musíte zadať Webex stránky, ktoré chcete použiť s vaším účtom.

1

V Kalendári Google vyberte Vytvoriť udalosť.

2

Pod Podrobnosti o udalosti, vyberte Pridajte konferenciu rozbaľovacieho zoznamu a potom vyberte Stretnutie Webex.

Ak nevidíte tieto možnosti v Pridajte konferenciu V rozbaľovacom zozname váš správca nenainštaloval aplikáciu Webex for Google Calendar. Aplikáciu si možno budete môcť nainštalovať sami. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridajte aplikáciu Webex zo služby Google Workspace Marketplace.

3

Pod Pridať polohu, uvidíš tiež Povoliť alebo Vyžaduje sa prihlásenie:

 • Ak vidíte Povoliť, to znamená, že musíte autorizovať Cisco Webex pre aplikáciu Kalendár Google na prístup k vášmu účtu Google. Vyberte Povoliť a prejdite na krok 4.
 • Ak vidíte Vyžaduje sa prihlásenie, znamená to, že pre svoj účet Webex a pre Google Workspace používate rovnakú e-mailovú adresu a že váš správca už autorizoval aplikáciu Webex pre Kalendár Google na prístup k vášmu účtu Google. Vyberte Prihlásiť sa a prejdite na krok 5 a zadajte Webex miesto na stretnutia.
4

Na autorizáciu vyberte účet Google Workspace, ktorý chcete použiť s Webexom pre Kalendár Google.

Vyberte Povoliť.

5

Zadajte webovú lokalitu Webex, ktorú chcete použiť na plánovanie stretnutí, a vyberte Ďalšie.


 

Ak ste sa neprihlásili skôr, budete vyzvaní, aby ste sa prihlásili teraz. Vyberte Prihlásiť sa.

Podrobnosti o konferencii sa pridajú k schôdzi.

6

Ak chcete pokračovať v plánovaní stretnutia, viď Naplánovať schôdzku, v opačnom prípade vyberte Zrušiť vytváranie udalosti.

Po nastavení webovej lokality Webex si môžete naplánovať stretnutie Webex alebo stretnutie Webex Personal Room z Kalendára Google.

Podrobnosti o schôdzi Webex alebo osobnej miestnosti vyplňte na základe šablóny schôdze, ktorú ste nastavili ako predvolenú. Uistite sa, že ste nastavili svoju predvolenú šablónu na typ schôdze, ktorý chcete v Cisco Webexikona Webex bočný panel pred naplánovaním.

Keď vytvárate udalosť, môžete prejsť na Cisco Webexikona Webex na bočnom paneli môžete zmeniť nastavenia schôdze, ako je napríklad alternatívny hostiteľ alebo spoluhostiteľ a typ zvuku. V aplikácii Kalendár môžete zmeniť svoju webovú lokalitu a šablónu schôdze Cisco Webexikona Webex v bočnom paneli.

1

V Kalendári Google vyberte Vytvoriť udalosť alebo vyberte existujúcu udalosť.

2

Pod Podrobnosti o udalosti, vyberte Pridajte konferenciu rozbaľovacieho zoznamu a potom vyberte Stretnutie Webex alebo Stretnutie Webex Personal Room.

3

Pridajte názov schôdze, dátum a čas.

4

Ak chcete, aby sa stretnutie opakovalo, vyberte Neopakuje sa a vyberte, ako často sa má schôdza opakovať a kedy sa má opakujúca sa schôdza skončiť.

5

Pridajte hostí.

6

Ak chcete ľuďom uľahčiť pripojenie k schôdzi z miestnosti alebo stolového zariadenia Webex, vyberte Izbya potom vyberte zariadenia miestnosti, ktoré chcete pridať. Môžete si vybrať z navrhovaných miestností alebo vyhľadať novú. To robí a Pripojte sa sa na zariadení zobrazí pred začiatkom stretnutia.

Váš správca musí nastaviť váš účet so službou Webex Hybrid Calendar Service, aby ste mohli plánovať zariadenia v miestnosti týmto spôsobom.

7

(Voliteľné) Upravte možnosti schôdze. Na bočnom paneli vyberte Cisco WebexWebex icona vyberte šablónu schôdze, povoľte účastníkom pripojiť sa k schôdzi pred hostiteľom, priraďte alternatívneho hostiteľa alebo spoluhostiteľa a zmeňte nastavenia zvuku.

8

Vyberte Uložiť, a potom Odoslať.

Pozvánka kalendára zobrazuje podrobnosti o schôdzi Webex vrátane odkazu na pripojenie k schôdzi. Odkaz môžete skopírovať a zdieľať s ostatnými.

Ak sa vaše stretnutie opakuje a musíte zmeniť dátum alebo čas jedného zo stretnutí, vyhľadajte a vyberte inštanciu stretnutia, vyberte Upraviť udalosť, vykonajte zmeny, vyberte Uložiť > Táto udalosťa vyberte OK.

Ak sa vaše stretnutie opakuje a chcete odstrániť výskyt stretnutia, pretože ste na dovolenke alebo je štátny sviatok, vyhľadajte a vyberte tento výskyt stretnutia, vyberte Odstrániť udalosť > Táto udalosťa vyberte OK.

Je pohodlné začať schôdzu, ktorá bola naplánovaná pomocou Kalendára Google, alebo sa k nej pripojiť.

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Vyberte odkaz v pozvánke kalendára v Kalendári Google.
 • Pripojte sa z videosystému alebo aplikácie vytočením adresy videa v pozvánke kalendára.
 • Pripojte sa telefonicky vytočením čísla v pozvánke v kalendári.

   

  Odkaz na globálne telefónne číslo je k dispozícii v pokynoch na pripojenie.

 • Ak máte službu Cisco Webex Hybrid Calendar Service, vyberte Pripojte sa na vašom video zariadení. 5 minút pred začiatkom stretnutia sa zobrazí tlačidlo Pripojiť sa.
 • Z Webex aplikáciu, vyberte Pripojte sa. Ak používate službu hybridného kalendára Cisco Webex, zobrazí sa tlačidlo Pripojiť sa 5 minút pred začiatkom schôdze.

Môžete delegovať niekoho iného, aby vám plánoval stretnutia v Kalendári Google. Mať delegáta je užitočné v situáciách, keď sa nemôžete spojiť s počítačom alebo ak váš kalendár spravuje iná osoba.

Delegát musí mať hostiteľský účet v Webex stretnutia.

1

Prihláste sa na svoju webovú stránku Webex, vyberte Klasický pohľada vyberte Môj Webex.

2

Vyberte Predvoľby > Možnosti plánovania.

3

V Povolenie na plánovanie zadajte e-mailovú adresu jedného alebo viacerých hostiteľov, ktorým chcete povoliť plánovanie stretnutí vo vašom mene.

4

Vyberte Uložiť v spodnej časti Predvoľby stránku.

5

V Kalendári Google pod Moje kalendáre, ukážte na kalendár, pre ktorý chcete vytvoriť delegáta, a vyberte ho Možnosti pre <calendar name=""> > Nastavenia a zdieľanie.

6

Pod Zdieľajte s konkrétnymi ľuďmi, vyberte Pridať ľudí.

7

Zadajte e-mailovú adresu jedného alebo viacerých hostiteľov, ktorým chcete delegovať kalendár.

8

Vyberte Povolenia vyberte úroveň privilégií a vyberte Odoslať.

Ak ich je viac Webex web ktoré používate na stretnutia, môžete určiť, ktorú lokalitu chcete použiť pri plánovaní stretnutí v Kalendári Google.

1

V Kalendári Google vyberte Cisco WebexWebex iconv bočnom paneli.

2

Vyberte Zmeniť webovú stránku Webex.

3

Zadajte webovú lokalitu Webex, ktorú chcete použiť na plánovanie stretnutí, a vyberte Ďalšie.

4

Zatvorte okno prehliadača.

Čo urobiť ďalej

Keď nabudúce vytvoríte udalosť a pridáte konferenciu, budete sa musieť prihlásiť na webovú lokalitu Webex, ktorú ste určili na použitie.

Gmail

Po nastavení Webex stránky, môžete naplánovať a Webex stretnutie z e-mailu v Gmaile. Môžete naplánovať stretnutie s príjemcami e-mailu, aby ste prediskutovali obsah e-mailu.

1

V Gmaile vyberte e-mail a vyberte Cisco WebexWebex iconv bočnom paneli.

2

Vyberte Naplánovať schôdzku.

3

Zmeňte tému stretnutia a vyberte časové pásmo, dátum a čas.

4

Pozvať účastníkov. V predvolenom nastavení sú na schôdzu pozvané e-mailové adresy v poliach „Komu“ a „Od“ v e-maile. Ak chcete pozvať ďalších účastníkov, vybertepod Pozvite ďalších účastníkov a zadajte ich e-mailové adresy.

5

Vyberte Vytvoriť stretnutie.

Zobrazia sa podrobnosti stretnutia. Ak chcete schôdzu začať hneď, vyberte Začať stretnutie.

Po nastavení Webex stránky, môžete naplánovať a Webex stretnutie z e-mailu v Gmaile. Okamžite sa môžete stretnúť s príjemcami e-mailu a prediskutovať obsah e-mailu.

1

V Gmaile vyberte e-mail a vyberte Cisco WebexWebex iconv bočnom paneli.

2

Vyberte Začnite okamžité stretnutie.

3

Vyberte tému stretnutia a zmeňte ju.

4

Pozvať účastníkov. V predvolenom nastavení sú na schôdzu pozvané e-mailové adresy v poliach „Komu“ a „Od“ v e-maile. Ak chcete pozvať ďalších účastníkov, vybertepod Pozvite ďalších účastníkov a zadajte ich e-mailové adresy.

5

Vyberte Začať stretnutie.

Je pohodlné začať schôdzu, ktorá bola naplánovaná pomocou Gmailu, alebo sa k nej pripojiť.

Ak chcete začať schôdzu alebo sa k nej pripojiť, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Vyberte Cisco WebexWebex iconv bočnom paneli. Pod Nadchádzajúce stretnutia, vyberte Štart alebo Pripojte sa vedľa stretnutia.
 • Vyberte odkaz v e-mailovej pozvánke v Gmaile.
 • Pripojte sa z video systému alebo aplikácie vytočením adresy videa v e-mailovej pozvánke.
 • Pripojte sa telefonicky vytočením čísla v e-mailovej pozvánke.
 • Ak máte službu Cisco Webex Hybrid Calendar Service, vyberte Pripojte sa na vašom video zariadení. 5 minút pred začiatkom stretnutia sa zobrazí tlačidlo Pripojiť sa.
 • Z Aplikácia Webex, vyberte Pripojte sa. Ak používate službu hybridného kalendára Cisco Webex, zobrazí sa tlačidlo Pripojiť sa 5 minút pred začiatkom schôdze.

Ak na stretnutia používate viac ako jednu webovú lokalitu Webex, môžete určiť, ktorú lokalitu uprednostňujete pri plánovaní stretnutí v Gmaile.

1

V Gmaile vyberte Cisco WebexWebex iconv bočnom paneli.

2

Vyberte Viac akciía Zmeniť webovú stránku Webex.

3

Zadajte webovú lokalitu Webex, ktorú chcete použiť na plánovanie stretnutí, a vyberte Ďalšie.

4

Zatvorte okno prehliadača.