Когато планирате стандартно събрание или уебинар на Webex, можете да поканите участниците да ги въздадент на ролята на интерпретатора. Първо активирайте едновременното тълкуване за вашата среща или уебинар и след това задайте източника и целевия език и добавете интерпретаторите, които искате да поканите. Всеки целеви език, който създавате, има собствен аудио канал. Добавете толкова езикови канали и поканете колкото се може повече преводачи за всеки езиков канал, колкото искате.

1

Изпълнете стъпките, за да насрочите събрание или да насрочите webinar.

2

На страницата Планиране на събрание щракнете върху Показване на разширени опции > опции за планиране и поставете отметка в квадратчето Разрешиедновременното тълкуване.

3

Щракнете върху Присвояване на устни преводачи.

4

Задайте езиците за езиковия канал, въведете имейл адреса на преводача, който искате да поканите, след което щракнете върху Добавяне.

5

Повторете Стъпка 4 за толкова езикови преводачи, които искате да поканите.

6

Щракнете върху Запиши и завърши планирането на събранието.