Planując standardowe spotkanie lub webinar Webex, możesz zaprosić uczestników do przypisania ich do roli tłumacza. Najpierw włącz tłumaczenie symultaniczne na spotkaniu lub seminarium internetowym, a następnie ustaw język źródłowy i docelowy oraz dodaj tłumaczy, których chcesz zaprosić. Każdy tworzący język docelowy ma własny kanał audio. Dodaj tyle kanałów językowych i zaproś tylu tłumaczy dla każdego kanału językowego, ilu chcesz.

1

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaplanować spotkanie lub seminariuminternetowe.

2

Na stronie Planowanie spotkania kliknij pozycję Pokaż opcje zaawansowane >Opcje planowaniai zaznacz pole wyboru Włącz tłumaczenie symultaniczne.

3

Kliknij Przypisz tłumaczyustnych .

4

Ustaw języki kanału językowego, wprowadź adres e-mail tłumacza, który chcesz zaprosić, a następnie kliknij w Dodaj.

5

Powtórz krok 4 dla tylu tłumaczy językowych, których chcesz zaprosić.

6

Kliknij przycisk Zapisz i zakończ planowanie spotkania.