När du schemalägger ett vanligt Webex-möte eller webinar kan du bjuda in mötesdeltagare att tilldela dem rollen som tokstol. Först ska du aktivera simultantydning för ditt möte eller webbsinar och sedan ställa in käll- och målspråket och lägga till de tolkar som du vill bjuda in. Varje målspråk som du skapar har en egen ljudkanal. Lägg till så många språkkanaler och bjud in så många tolkar som möjligt för varje språkkanal.

1

Följ stegen för att schemalägga ett möte eller schemalägga ettwebbsinar.

2

På sidan Schemalägg ett möte klickar du på Visa avancerade > alternativ för schemaläggning och markerar kryssrutan Aktivera simultantysning.

3

Klicka på Tilldela tokstolar.

4

Ange språk för språkkanalen, ange e-postadressen till den tokto som du vill bjuda in och klicka sedan på Lägg till.

5

Upprepa steg 4 för så många språkstolkningar som du vill bjuda in.

6

Klicka på Spara och avsluta schemaläggningen av mötet.