Når du planlægger et standard Webex-møde eller webinar, kan du invitere deltagere til at tildele dem tonerollen. Aktivér først samtidig tolkning af dit møde eller din webinar, og indstil derefter kilden og målsproget, og tilføj de tolke, du vil invitere. Hvert målsprog, du opretter, har sin egen lydkanal. Tilføj så mange sprogkanaler, og inviter så mange tolke til hver sprogkanal, som du ønsker.

1

Følg trinene for at planlægge et møde eller planlægge et webinar.

2

På siden Planlæg et møde skal du klikke på Vis > valgmuligheder for planlægning og markere afkrydsningsfeltet Aktiver samtidig tolkning.

3

Klik på Tildel fortolkere.

4

Indstil sprogene til sprogkanalen, indtast e-mailadressen på den tone, du vil invitere, og klik derefter på Tilføj.

5

Gentag trin 4 for så mange sprogstolninger, du vil invitere.

6

Klik Gem, og færdiggør planlægningen af mødet.