Når du planlegger et standard Webex-møte eller webinar , kan du invitere deltakerne til å tilordne dem til tolkerollen. Først aktiverer du samtidig tolkning for møtet eller webinaret, og deretter angir du kilde- og målspråket og legger til tolkene du vil invitere. Hvert målspråk du oppretter, har sin egen lydkanal. Legg til så mange språkkanaler og inviter så mange tolker for hver språkkanal du vil.

1

Følg trinnene for å planlegge et møte eller planlegge et webinar.

2

siden Planlegg et møte klikker du Vis avanserte alternativer > Alternativer for planlegging , og merker av for Aktiver samtidig tolkning .

3

Klikk Tilordne tolker.

4

Angi språkene for språkkanalen, skriv inn e-postadressen til tolken du vil invitere, og klikk deretter Legg til.

5

Gjenta det forrige trinnet for så mange språktolker du vil invitere.

6

Klikk Lagre, og fullfør planleggingen av møtet.