Při plánování standardní schůzky nebo webináře Webex můžete pozvat účastníky, aby je přiřadili k roli tlumočníka. Nejprve povolte simultánní tlumočení pro schůzku nebo webinář a poté nastavte zdrojový a cílový jazyk a přidejte tlumočníky, které chcete pozvat. Každý cílový jazyk, který vytvoříte, má svůj vlastní zvukový kanál. Přidejte tolik jazykových kanálů a pozvěte tolik tlumočníků pro každý jazykový kanál, kolik chcete.

1

Podle pokynů naplánujte schůzku nebo naplánujte webinář.

2

Na stránce Naplánovat schůzku klikněte na Zobrazit pokročilé možnosti > možnostmi plánování azaškrtněte políčko Povolit simultánní interpretaci.

3

Klikněte na Přiřadit tlumočníky.

4

Nastavte jazyky jazykového kanálu, zadejte e-mailovou adresu tlumočníka, kterého chcete pozvat, a klikněte na Přidat.

5

Opakujte krok 4 pro tolik jazykových tlumočníků, které chcete pozvat.

6

Klikněte na Uložit a dokončete plánování schůzky.