Wanneer u een standaard Webex-vergadering of -webinar inplannen, kunt u deelnemers uitnodigen om ze toe te wijzen aan de rol van gebarentolk. Schakel eerst de mogelijkheid voor het gelijktijdige interpreteren van uw vergadering of webinar in en stel vervolgens de bron- en doeltaal in en voeg de personen toe die u wilt uitnodigen. Elke doeltaal die u maakt, heeft een eigen audiokanaal. Voeg zoveel taalkanalen toe en nodig zoveel talen uit voor elk taalkanaal als u wilt.

1

Volg de stappen om een vergadering te plannen of een webinar teplannen.

2

Klik op de pagina Een vergadering plannen op Geavanceerde opties > plannen en schakel het selectievakje Gelijktijdige geïnterpreteerd inschakelen in.

3

Klik op Beheerderstoewijzen.

4

Stel de talen voor het taalkanaal in, voer het e-mailadres in van de gebarentolk die u wilt uitnodigen en klik op Toevoegen.

5

Herhaal stap 4 voor alle taaltolken die u wilt uitnodigen.

6

Klik op Opslaan om de vergadering te plannen.