1

Обадете се на вашия Гласов портал.

2

Въведете вашия ИД на пощенска кутия, последван от ключа Pound.

3

Въведете вашия код за достъп.


 

Вашият код за достъп обикновено е 4-цифрен номер, последван от клавиша Pound

4

Започва подканата за опциите на менюто с гласова поща.

5

Натиснете 1, за да получите достъп до вашата гласова пощенска кутия.

6

След това Натиснете 4, за да получите достъп до менюто разширен далеч поздрав.

7

Натиснете 3, за да запишете вашия Разширен далечен поздрав. Следвайте подканите.

8

За да активирате вашия Разширен далечен поздрав, Натиснете 1.

Вашият Разширен далечен поздрав е активиран.

Какво да направите след това

За да дезактивирате Разширен поздрав за далеч, изпълнете горните стъпки. Когато получите подкана, Натиснете 2, за да дезактивирате Разширен поздрав за далеч.