1

התקשר לפורטל הקולי.

2

הזן את מזהה תיבת הדואר, ואחריו את מקש הסולמית.

3

הזן את הסיסמה.


 

קוד הגישה שלך הוא בדרך כלל מספר בן ארבע ספרות ואחריו מקש הסולמית

4

הבקשה לתפריט הדואר הקולי מתחילה.

5

לחץ על 1 כדי לגשת לתיבת הדואר הקולי.

6

לאחר מכן לחץ על 4 כדי לקבל גישה לתפריט הברכה המורחב.

7

לחץ על 3 כדי לתעד את הברכה המורחבת. בצע את ההנחיות.

8

כדי להפעיל את הברכה המורחבת שלך, הקש 1.

ברכת הוארכה שלך מופעלת.

מה לעשות לאחר מכן

כדי לבטל את ברכת הברכה המורחבת, בצע את השלבים שלעיל. כאשר תתבקש, לחץ על 2 כדי לבטל את ברכת הברכה המורחבת.