1

Ring din röstportal.

2

Ange ditt e-postlåde-IDföljt av fyrkant.

3

Ange din lösenkod.


 

Din lösenkod är vanligtvis ett 4-siffrigt nummer följt av fyrkant

4

Uppmaningen om menyalternativen för röstbrevlådan börjar.

5

Tryck 1 för att komma åt din röstbrevlåda.

6

Tryck sedan på 4 för att öppna menyn för utökad hälsningsfras.

7

Tryck 3 för att spela in en hälsningsfras för utökad hälsning. Följ anvisningarna.

8

Tryck på 1 för att aktivera din förlängt hälsningsfras.

Din välkomsthälsning för utökad tid aktiveras.

Nästa steg

För att inaktivera hälsningsfrasen för utökad tid följer du ovanstående steg. När du uppmanas till det trycker du på 2 för att inaktivera hälsningsfrasen för längre bort.