1

Zadzwoń do swojego portalu głosowego.

2

Wprowadź identyfikator skrzynki pocztowej, a następnie klucz Funt.

3

Wprowadź kod dostępu.


 

Kod dostępu to zazwyczaj 4-cyfrowy numer, po którym następuje klucz funta

4

Rozpocznie się monit o opcje menu poczty głosowej.

5

Naciśnij 1, aby uzyskać dostęp do skrzynki poczty głosowej.

6

Następnie naciśnij 4, aby uzyskać dostęp do menu Extended Away Greeting.

7

Naciśnij 3, aby nagrać extended away greeting. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

8

Aby aktywować powitanie extended away, naciśnij 1.

Twoje rozszerzone powitanie jest aktywne.

Co dalej?

Aby dezaktywować rozszerzone powitanie, wykonaj powyższe kroki. Po wyświetleniu monitu naciśnij 2, aby dezaktywować rozszerzone powitanie.