1

Zavolejte na hlasový portál.

2

Zadejte ID poštovní schránky anásledovaný klíčem Libra.

3

Zadejte přístupový kód.


 

Váš přístupový kód je obvykle čtyřmístné číslo následované klíčem Libra

4

Začne výzva k možnostem nabídky hlasové schránky.

5

Stisknutím tlačítka 1 se dostanete k hlasové schránce.

6

Stisknutím tlačítka 4 se dostanete do nabídky Rozšířený pozdrav.

7

Stisknutím tlačítka 3 zaznamenáte rozšířený pozdrav. Postupujte podle pokynů.

8

Chcete-li aktivovat rozšířený pozdrav, stiskněte 1.

Váš rozšířený pozdrav je aktivován.

Co dělat dál

Chcete-li rozšířený pozdrav deaktivovat, postupujte podle výše uvedených kroků. Po zobrazení výzvy stisknutím tlačítka 2 deaktivujte rozšířený pozdrav.