Докато говорите с някого, може да откриете, че някой друг може да се справи с обаждането ви. Можете да прехвърлите обаждането в гласовата поща на това лице.

Натиснете *55, след което или

  • Бутонът за бързо набиране за другия човек (ако ги имате на бързо набиране)

  • Удължаването на другото лице

Можеш да затвориш в този момент.

Обаждането отива на гласовата поща на другия човек.

Ако другото лице няма акаунт в гласовата поща, обаждането отива директно в телефона на това лице.