כשאת מדברת עם מישהו, את עלולה לגלות שמישהו אחר יוכל להתמודד עם השיחה. ניתן להעביר את השיחה לדואר הקולי של אותו אדם.

לחץ על * 55 , אז או

  • לחצן חיוג מהיר עבור האדם האחר (אם יש לך אותם בחיוג מהיר)

  • הארכת האדם האחר

. את יכולה לנתק כרגע

השיחה מגיעה לדואר הקולי. של האדם האחר

אם לאדם האחר אין חשבון דואר קולי, השיחה עוברת ישירות לטלפון של אותו אדם.