W trakcie rozmowy może się okazać, że inny użytkownik powinien zająć się Twoim połączeniem. Połączenie można przekazać do poczty głosowej innego użytkownika.

Naciśnij * 55, a następnie albo

  • klawisz szybkiego wybierania innego użytkownika (w przypadku, gdy taki klawisz jest dla użytkownika skonfigurowany);

  • numer wewnętrzny innej osoby.

W tym momencie można się rozłączyć.

Połączenie zostanie przekierowane do poczty głosowej innego użytkownika.

W przypadku, gdy inny użytkownik nie posiada konta poczty głosowej, połączenie zostaje przekierowane bezpośrednio na numer telefonu tego użytkownika.