Při komunikaci s někým můžete zjistit, že váš hovor může vyřídit někdo jiný. Hovor můžete přepojit na hlasovou schránku této osoby.

Stiskněte tlačítko * 55 , pak

  • Tlačítko rychlé volby pro druhou osobu (pokud ji máte v rychlé volbě)

  • Linku druhé osoby

V tuto chvíli můžete zavěsit.

Hovor se přesměruje do hlasové schránky druhé osoby.

Pokud druhá osoba nemá účet hlasové schránky, hovor se přesměruje přímo na telefon této osoby.