Mens du er i gang med at tale med nogen, finder du måske ud af, at en anden kan håndtere dit opkald. Du kan viderestille opkaldet til den pågældende persons voicemail.

Tryk på * 55 , derefter enten

  • Hurtigkaldsknappen for den anden person (hvis du har registreret dem til hurtigopkald)

  • Den anden persons lokalnummer

Du kan lægge røret på på dette tidspunkt.

Opkaldet går over på den anden persons voicemail.

Hvis anden person ikke har en voicemailkonto, går opkaldet direkte til den pågældende persons telefonnummer.