Når du snakker med noen, kan det hende at noen andre kan håndtere samtalen din. Du kan overføre samtalen til vedkommendes talepost.

Trykk * 55, deretter enten

  • Hurtigoppringingsknappen for den andre personen (hvis du har vedkommende på hurtigoppringing)

  • Den andre personens internnummer

Du kan legge på på dette tidspunktet.

Anropet går til den andre personens telefonsvarer.

Hvis den andre personen ikke har en talepostkonto, går anropet direkte til denne personens telefon.