Når du snakker med noen, kan det hende at noen andre kan behandle anropet din. Du kan overføre samtalen til personens talepost.

Trykk på * 55 , deretter enten

  • Hurtig oppringings knappen for den andre personen (Hvis du har dem på kort nummer)

  • Den andre personens intern nummer

Du kan legge på dette tidspunktet.

Samtalen går til den andre personens talepost.

Hvis den andre personen ikke har en tale post konto, går samtalen direkte til den personens telefon.