Počas rozhovoru s niekým môžete zistiť, že váš hovor zvládne niekto iný. Hovor môžete prepojiť do hlasovej schránky danej osoby.

Stlačte *55 a potom buď

  • Tlačidlo rýchlej voľby pre druhú osobu (ak ju máte v rýchlej voľbe)

  • Rozšírenie druhej osoby

V tomto bode môžete zavesiť.

Hovor sa presmeruje do hlasovej schránky druhej osoby.

Ak druhá osoba nemá konto hlasovej schránky, hovor sa presmeruje priamo na jej telefón.