Tijdens een gesprek kan het zijn dat u iemand anders het gesprek wilt laten voeren. Dan kunt u het gesprek naar de betreffende persoon doorverbinden.

Druk op *55 en druk op een van de

  • De snelkeuzetoets voor de andere persoon (als u die heeft)

  • Of op de extensie van de andere persoon

U kunt op dat moment ophangen.

Het gesprek gaat door naar de voicemail van de andere persoon.

Als de betreffende persoon geen voicemailaccount heeft, belt u naar de telefoon.