Dok razgovarate sa nekim, možda ćete otkriti da neko drugi može da se nosi sa vašim pozivom. Možete da prenesete poziv na govornu poštu te osobe.

Pritisni *55, onda takođe

  • Dugme za brzo biranje broja za drugu osobu (ako ih imate na brzom biranju)

  • Produženje roka za drugu osobu

Možeš da spustiš slušalicu u ovom trenutku.

Poziv ide na govornu poštu druge osobe.

Ako druga osoba nema nalog govorne pošte, poziv ide direktno na telefon te osobe.