Отстраняване на проблеми с Webex Personal Room Association с Webex

Отстраняване на проблеми с асоциирането на Webex Personal Room с Webex.

Как да отстраня проблеми с асоциацията на личните стаи с Webex?

Забележка:

  • Потребителите могат ръчно да свържат своите Webex лични стаи на видео платформата Cisco Webex версия 1.0 и видео платформата Cisco Webex версия 2.0 с Webex.
  • Онлайн потребителите на Cisco Webex Meetings ще виждат автоматично своята лична стая в раздела "Събрания ".

Решение: За отстраняване на този проблем:

  1. Проверете следното:
  • URL адресът на личната стая, въведен в Webex, е валиден.
  • Личната стая е активирана за хост акаунта на потребителя в администрацията на сайта.
  • 9-цифреният номер / идентификационен номер на срещата в личната стая не е променен.
  1. Изпратете обратна връзка в приложението Webex, след като горното е проверено. За помощ вижте: Помогнете ни да подобрим приложението Cisco Webex .
за съдействие, свържете се с техническата поддръжка .

Беше ли полезна тази статия?