Rešavanje problema sa povezivanjem ličnih soba na Webexu

Rešavanje problema sa povezivanjem Webex lične sobe sa Webex-om.

Kako da otklonim probleme sa povezivanjem lične sobe sa Webex-om?

Napomena:

  • Korisnici mogu ručno da povežu svoje Webex lične sobe na Cisco Webex video platformi verzije 1.0 i Cisco Webex video platformi verzije 2.0 sa Webex-om.
  • Korisnici Cisco Webex sastanaka na mreži će automatski videti da se njihova lična soba pojavljuje na kartici "Sastanci".

Rešenje:Za

rešavanje ovog problema:
  1. Proverite sledeće:
  • URL adresa lične sobe uneta u Webex je važeća.
  • Lična soba je omogućena za korisnički nalog domaćina u administraciji lokacije.
  • Broj/ID sastanka lične sobe sa 9 cifara nije promenjen.
  1. Prosledite povratne informacije u Webex aplikaciji nakon provere gorenavedenih informacija.Pomoć za pomoć pogledajte u članku: Pomozite nam da poboljšamo aplikaciju Cisco Webex
  2. Obratite se tehničkoj podršci za pomoć, pogledajte: WBX162 - Kako da kontaktiram službu za korisnike kompanije Webex ili tehničku podršku?
Da li je ovaj članak bio koristan?