Моето име и имейл адрес не са записани на страницата за присъединяване към събрание

Името и имейл адресът ми не се записват на страницата за съединяване.

Преди това съм въвела името и имейл адреса си, когато се присъединявам към събрание, но информацията не е запазена.

Подканвам се да въведа името и имейл адреса си всеки път, когато се присъединя към среща на Webex.

Подканени да въведете името и имейл адреса ми всеки път, когато се присъединя към събрание.

Причина:
Това се случва, ако опцията Позволи на потребителя да съхранява лична информация за присъединяване към събрания, телеконференция с обратно повикване и видеоконференция системи е без отметка в администрирането на сайта.

Решение:

Само администратори на сайтове

За да разрешите проблема:

 

За администриране на сайта:

 1. Влезте в страницата си за администриране на Webex сайт.
 2. Щракнете върху връзката Конфигурация от лявата страна на страницата.
 3. Изберете Общи настройки на сайта > опции .
 4. Превъртете надолу до секцията Опции за защита, след което превъртете надолу до Другия: подсекция.
 5. Проверете полето Разреши на потребителя да съхранява лична информация за присъединяване към събрания, телеконференция с обратно повикване и видеоконферентно-конферентни системи.
 6. Превъртете до долната част на страницата, след което кликнете върху бутона Актуализиране.

 

За контролен концентратор:
 1. От изгледа на клиента в https://admin.webex.comщракнете върху Събрание , и изберетесайта, който искате да модифицирате.
 2. Щракнете върху Конфигуриране на сайт.
 3. Кликнете върху Опции за сайта , под Общинастройки.
 4. Превъртете надолу, за да позволите на потребителя да съхранява лична информация за присъединяване към събрания, телеконференция с обратно повикване и системи за видеоконференция.
 5. Превъртете до долната част на страницата, след което кликнете върху бутона Актуализиране.

Беше ли полезна тази статия?