Moje jméno a e-mailová adresa se neukládají na stránce připojit ke schůzce

Pouze správci webu

Moje jméno a e-mailová adresa se neukládají na stránce připojit se ke schůzce.

Při připojení ke schůzce jsem již dříve zadal své jméno a e-mailovou adresu, ale informace nebyly uloženy.

Pokaždé, když se připojím ke schůzce Webexu, zobrazí se výzva k zadání svého jména a e-mailové adresy.

Pokaždé, když se připojím ke schůzce, zobrazí se výzva k zadání mého jména a e-mailové adresy.

Příčina:
K tomu dochází, pokud možnost Povolit uživateli ukládat osobní údaje pro připojení ke schůzkám, telekonferencování a videokonferenčním systémům je v správu webu nezaškrtná.

Řešení:

Pouze správci webu

Jak problém vyřešit:

  1. Přihlaste se na stránku Správa webu Webex.
  2. Klikněte na odkaz Konfigurace na levé straně stránky.
  3. Vyberte Možnost Společné nastavení webu > Možnosti.
  4. Přejděte dolů do části Možnosti zabezpečení a přejděte dolů naDruhou: pododdíl.
  5. Zaškrtněte políčko Povolit uživateli ukládat osobní údaje pro připojení ke schůzkám, telekonferenci a videokonferenční systémy.
  6. Posuňte se do dolní části stránky a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Byl tento článek užitečný?