Moje ime i e-adresa nisu sačuvani na stranici "Pridruživanje sastanku"

Samo administratori lokacijeMoje ime i e-adresa nisu sačuvani na stranici za sastanke spoja.

Prethodno sam uneo svoje ime i e-adresu prilikom pridruživanja sastanku, ali informacije nisu sačuvane.

Od mene se traži da unesem svoje ime i e-adresu svaki put kada se pridružim Webex sastanku.

Upitan da unesem svoje ime i e-adresu svaki put kada se pridružim sastanku.

Uzrok: Do ovoga dolazi ako je opcija
"Dozvoli korisniku da skladišti lične informacije za pridruživanje sastancima", "telekonferencioniranje poziva" i "Sistemi video konferencija" ne bude proverena u administraciji lokacije.

Rešenje:

Samo administratori lokacije

Da biste rešili problem:

  1. Prijavite se na stranicu "Administracija Webex lokacije".
  2. Kliknite na vezu "Konfiguracija" sa leve strane stranice.
  3. Izaberite opciju "Uobičajene postavke lokacije> opcijelokacije .
  4. Pomerite se nadole do odeljka Bezbednosne opcije, a zatim se pomerite nadole do druge: podsegma.
  5. Proverite da li korisnik skladišti lične informacije za pridruživanje sastancima, telekonferenciji poziva i sistemima za video konferencije.
  6. Pomerite se na dno stranice, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj.

Da li je ovaj članak bio koristan?