Участниците отпадат от аудио конференцията след 3-5 минути, когато използват Snom телефон

Участниците отпадат от аудиоконференцията след 3-5 минути, когато използват Snom телефон.

Аудио конференцията се прекъсва след 3-5 минути, когато потребител на Snom телефон е изключен.

RTP пакетите не се изпращат, когато потребителите на Snom телефон са на заглушаване, поради което Webex изключва участниците от аудио конференцията.

За да разрешите този проблем, разрешете настройката Изпращане на тихи RTP пакети, докато сте изключени в Snom WebUI.След като тази настройка е активирана, потребителят ще продължи да бъде в аудио конференцията Webex, дори когато е заглушен.

Беше ли полезна тази статия?