Učesnici su izbačeni sa Audio konferencije posle 3-5 minuta kada koriste Snom telefon

Učesnici su izbačeni sa audio konferencije posle 3-5 minuta kada su koristili Snom telefon.

Audio konferencija je prekinuta nakon 3-5 minuta kada je korisnik Snom telefona nem.

RTP paketi se ne šalju kada su korisnici Snom telefona nemi, stoga Webex isključuje učesnike sa audio konferencije.

Da biste rešili ovaj problem, omogućite postavku Pošalji tihe RTP pakete dok ste nemi u Snom WebUI.Kada se ova postavka aktivira, korisnik će i dalje biti na Webex audio konferenciji čak i kada je privremeno prigušen.

Da li je ovaj članak bio koristan?