Sudionici se ispuste s audiokonferencije nakon 3-5 minuta korištenja Snom telefona

Sudionici se ispuste sa audiokonferencije nakon 3-5 minuta kada koriste Snom telefon.

Audiokonferencija prekida vezu nakon 3-5 minuta kada je korisnik Snom telefona isključen.

RTP paketi se ne šalju kada su korisnici Snom telefona isključeni, stoga Webex isključuje sudionike s audio konferencije.

Da biste riješili taj problem, omogućite postavku Pošalji tihe RTP pakete dok ste na isključivanju zvuka u Snom WebUI.Nakon što se ova postavka aktivira, korisnik će i dalje biti na Webex audiokonferenciji čak i kada je isključen.

Je li taj članak bio koristan?