Sudionici su izbačeni iz audio konferencije nakon 3-5 minuta kada koriste Snom telefon

Sudionici su izbačeni iz audio konferencije nakon 3-5 minuta kada koriste Snom telefon.

Audiokonferencijska konferencija prekida se nakon 3-5 minuta kada je korisnik Snom telefona isključen zvuk.

RTP paketi se ne šalju kada su korisnici Snom telefona isključeni, stoga Webex isključuje sudionike iz audio konferencije.

Da biste riješili taj problem, omogućite postavku Pošalji tihe RTP pakete dok ste isključeni zvuk u Snom WebUI. Nakon što se ova postavka aktivira, korisnik će i dalje biti na webex audio konferenciji čak i kada je isključen zvuk.

Je li taj članak bio koristan?