Uczestnicy są opuszczani z konferencji audio po 3-5 minutach podczas korzystania z telefonu Snom

Uczestnicy są opuszczani z konferencji audio po 3-5 minutach podczas korzystania z telefonu Snom.

Konferencja audio jest rozłączona po 3-5 minutach, gdy użytkownik telefonu Snom jest wyciszony.

Pakiety RTP nie są wysyłane, gdy użytkownicy telefonu Snom są wyciszeni, dlatego Webex odłącza uczestników od konferencji audio.

Aby rozwiązać ten problem, włącz ustawienie Wysyłaj ciche pakiety RTP podczas wyciszania w interfejsie Snom WebUI. Po aktywowaniu tego ustawienia użytkownik będzie nadal uczestnikiem konferencji audio Webex, nawet jeśli zostanie wyciszony.

Czy ten artykuł był pomocny?