В началото на събранието можете да видите имената на до четирима души в далечния край за първите 60 секунди. След това името на човека, който говори в момента, се появява за кратко, когато започне да говори.

Ако вашата организация позволява етикети с имена, можете да ги включвате или изключвате на вашето устройство. Когато изключите етикетите с имена, те няма да се показват по време на следващото ви повикване. Ако обаче са налични етикети с имена, пак ще ги получавате. След приключване на разговора етикетите с имена автоматично се включват отново.


Етикетите с имена не са налични на транскодирани конференции или на меки клиенти.

1

Отворете менюто с настройки, като плъзнете надясно на началния екран, и изберете Настройки на устройството .

2

Докоснете Етикети с имена за разпознаване на лица и докоснете превключвателя, за да включите или изключите етикетите за вашето устройство.