В началото на среща можете да видите етикетите с имена за първите 60 секунди за до 4 души в далечния край. След това името на активните високоговорители се вижда за кратко, когато започнат да говорят.

Ако етикетите с имена са активирани за вашата организация, можете да ги включвате и изключвате на устройството в стаята си от контролера Touch 10. Ако изключите етикетите с имена, те не се изпращат по време на следващото повикване. Въпреки това ще получите етикети с имена, ако има такива. Етикетите с имена се включват отново автоматично след края на разговора.


Етикетите с имена не са налични на транскодирани конференции или на софтуерни клиенти.

1

На контролера Touch 10 докоснете името на устройството на началния екран и докоснете Настройки .

2

Докоснете Етикети с имена за разпознаване на лица и докоснете превключвателя, за да включите или изключите етикетите за вашето устройство.