Na začiatku schôdze si môžete počas prvých 60 sekúnd zobraziť mená až štyroch ľudí na vzdialenom konci. Potom sa meno osoby, ktorá práve hovorí, krátko zobrazí, keď začne hovoriť.

Ak vaša organizácia povoľuje menovky, môžete ich na svojom zariadení zapnúť alebo vypnúť. Keď menovky vypnete, pri ďalšom hovore sa nezobrazia. Ak sú však menovky dostupné, aj tak ich dostanete. Po skončení hovoru sa menovky automaticky znova zapnú.


Menovky nie sú dostupné na prekódovaných konferenciách ani na softvérových klientoch.

1

Otvorte ponuku nastavení potiahnutím prstom doprava na domovskej obrazovke a vyberte Nastavenia zariadenia .

2

Klepnite Menovky na rozpoznávanie tváre a klepnutím na prepínač zapnite alebo vypnite štítky pre svoje zariadenie.