I starten af et møde kan du se navneetiketter for de første 60 sekunder for op til 4 personer i den fjerne ende. Derefter kan det aktive talernavn ses i et kort øjeblik, når de begynder at tale.

Hvis navneetiketter er aktiveret for din organisation, kan du tænde og slukke den på din rumenhed ved hjælp af Touch 10-controlleren. Hvis du slår navneetiketter fra, sendes de ikke under det næste opkald. Du vil dog modtage navneetiketter, hvis disse er tilgængelige. Navneetiketter tændes automatisk, når opkaldet er slut.


Navneetiketter er ikke tilgængelige på omkodede konferencer eller på bløde klienter.

1

På Touch 10-controlleren skal du trykke på enhedens navn på startskærmen og trykke på Indstillinger .

2

Tryk på navneetiketter til ansigtsgenkendelse , og tryk på til/fra for at aktivere eller deaktivere mærkaterne på din enhed.