Na začetku sestanka si lahko prvih 60 sekund ogledate imena do štirih oseb na oddaljenem koncu. Nato se ime osebe, ki trenutno govori, na kratko prikaže, ko začne govoriti.

Če vaša organizacija dovoljuje imenske oznake, jih lahko vklopite ali izklopite v svoji napravi. Ko izklopite imenske oznake, se med vašim naslednjim klicem ne bodo prikazale. Če so nalepke z imeni na voljo, jih boste vseeno prejeli. Po končanem klicu se oznake imen samodejno ponovno vklopijo.


Imenske oznake niso na voljo na prekodiranih konferencah ali programskih odjemalcih.

1

Odprite meni z nastavitvami tako, da na začetnem zaslonu povlečete desno in izberete Nastavitve naprave .

2

Tapnite Nalepke z imeni za prepoznavanje obraza in tapnite preklop, da vklopite ali izklopite oznake za svojo napravo.