בתחילת פגישה, ניתן לראות את תוויות השם של 60 השניות הראשונות עבור עד 4 אנשים בקצה הרחוק. לאחר מכן, שם הרמקולים הפעילים גלוי לזמן קצר כאשר הם מתחילים לדבר.

אם תוויות שמות מופעלות עבור הארגון שלך, באפשרותך להפעיל ולבטל את ההתקן במכשיר החדר מבקר המגע 10. אם תבטל תוויות שמות, אותן לא יישלחו במהלך השיחה הבאה. עם זאת, תקבל תוויות שמות אם הן זמינות. תוויות השמות מופעלות באופן אוטומטי לאחר סיום השיחה.


תוויות שמות אינן זמינות בכנסים עם קידוד טרנס או על לקוחות רכים.

1

בבקר המגע 10, הקש על שם ההתקן במסך הבית והקש על הגדרות .

2

הקש על תוויות שם זיהוי פנים והקש על הלחצן toggle כדי להפעיל או להשבית את התוויות עבור המכשיר.